Možnosti revitalizace lokality U Vodotoku prozradila anketa

4.2.2023
Renata Říhová

Anketa o možnostech revitalizace lokality U Vodotoku proběhla v říjnu loňského roku. Účastníci měli příležitost seznámit se jejím prostřednictvím s možnými opatřeními k posílení rekreačního potenciálu území v sousedství retenční nádrže a biotopového koupaliště Lhotka. Zapojilo se 251 respondentů, kteří vyjádřili svůj názor, jak přijatelné a důležité pro ně navrhované změny jsou, a případně k nim napsali své připomínky.

„Především mě potěšila hojná účast respondentů z různých obytných čtvrtí v blízkosti vodní nádrže. Potvrzují zájem místních obyvatel o tuto lokalitu stejně jako její krajinnou a rekreační hodnotu. Výsledky ankety zkonzultujeme s krajinářskými architektkami z atelieru YYYY, které doporučily možné intervence, a společně naplánujeme další postup,“ řekl místostarosta Prahy 4 pro územní rozvoj a výstavbu Patrik Opa (ODS).

V kontextu výsledků ankety se jeví jako smysluplné nejdříve provést údržbu území a odbornou regeneraci zeleně. Ve spolupráci se správcem retenční nádrže hledat řešení k eliminaci zápachu a přemnožených potkanů.

Dále pak zahájit revitalizaci západního okraje území se zohledněním připomínek respondentů k navrhovanému řešení. Upřesnit polohu a velikost plochy pro výcvik psů.

V druhé etapě lze doporučit realizaci východozápadní vycházkové “lesní” cesty s lavičkami a drobnými herními prvky. Při provádění vegetačních úprav v lesíku postupovat tak, aby byl zachován jeho „přírodní“ ráz.

Prověřit realizovatelnost nového přechodu a vstupu do území od sídliště Novodvorská. Případně realizovat jako součást třetí etapy s novou severojižní cestou od ulice Nad Koupadly k vodní nádrži. Nerealizovat přechod a nový západní vstup do areálu koupaliště. Jedná se o přechod zřetelně méně důležitý pro respondenty. Navíc provozovatel koupaliště také preferuje jeden stávající vchod.

Zdroj: MČ Praha 4


Témata:

Nepřehlédněte