Muzeum Mladoboleslavska otevřelo výstavu Dary lesů, luk a bažin

29.10.2022
Fefík

V Muzeu Mladoboleslavska na boleslavském hradě je nově otevřena dlouhodobá výstava, která návštěvníky seznamuje s tradičními způsoby zpracování přírodních materiálů, tedy darů lesů, luk a bažin. Výstava navazuje na stálou expozici Venkov v proměnách času a je součástí stálé muzejní expozice.

Výstava je věnovaná tradičním způsobům zpracování dřeva, proutí, slámy, lnu a především místního specifika – orobince. Nepůjde však o přehlídku řemesel jako takových. V muzeu si dali za cíl vyzdvihnout jedinečnost ryze místních tradic.

Výstava představuje dosud neprezentované exponáty ze sbírek muzea. Zvláštní důraz bude kladen na výrobky z orobince, jehož zpracování je pro region typické.

V Mnichově Hradišti je do konce října výstava Paměti národa. Upomíná i tajemný příběh anglického zajatce

 

Na přípravách muzeum spolupracuje s Ivetou Dandovou, držitelkou řady ocenění a autorkou výrobků z orobince, která se podílí na zachování tradičních technik práce s orobincem.

Projekt představuje jeho autorka a ředitelka Muzea Mladoboleslavska Kateřina Jeníčková: „Chtěli jsme vytvořit program, který by zajímavou a poutavou formou seznámil širokou veřejnost s tradičními způsoby zpracování přírodních materiálů na Mladoboleslavsku. Náš region není jen o průmyslu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Lidová tradice je tu velmi bohatá. Vítáme proto projekty, které na toto bohatství upozorňují.“

Zdroj: Bohumil Horáček, SM Mladá BoleslavNepřehlédněte