• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Myši v muzeu? Na zámku v Roztokách to nevadí

  11.7.2023
  Fefík

  Středočeské muzeum v Roztokách sídlí v areálech zámku a Braunerova mlýna. Vytváří sbírkové archeologické, přírodovědné, historické, uměleckohistorické a národopisné fondy, přesahující svým významem region středních Čech.

  Zámek obklopuje park založený v 19. století, se vzácnými dřevinami, obohacený o starší i soudobá sochařská díla; ten sám o sobě stojí za návštěvu. Výstavy jsou otevřeny od středy do neděle mezi 10. a 18. hodinou. Co uvidíte?

  Vltava, proměny historické krajiny

  Výstava vznikla na základě výzkumného projektu Fakulty stavební ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, který v roce 2022 zdokumentoval proměny říční krajiny v moderním období v kontextu různých událostí. Zabýval se historickými prameny, zejména průběhem procesu splavnění Vltavy a výstavbou vltavské kaskády, která ovlivnila stávající vodní režim, lodní dopravu, vývoj krajiny a obcí přilehlých k břehům řeky.

  Na výstavě jsou prezentovány první mapy, jejichž autoři – především Kryšpín Fuk, opat strahovského kláštera – usilovali už v 17. století o splavnění Vltavy, horního i dolního toku. Návštěvníci se kromě historických map mohou seznámit s modely parníků a lodí, které pluly po Vltavě.

  Myši patří do nebe

  Myši v muzeu, to by asi nemělo být… Ale výstava kulis, rekvizit a hrdinů animovaného filmu Myši patří do nebe, proč ne? Pokud jste film viděli, s radostí si připomenete jednotlivé scény. A pokud ne, vůbec nevadí. Výstava je určena primárně pro děti, ale dospělí se zde rozhodně nudit nebudou.

  Rusalka na vás čeká ve starých Stodůlkách. A nejen ona

   

  Pod vodou i nad vodou. Fauna a flóra středního a dolního Povltaví

  Výstava představuje typické známé i méně známé zástupce flóry a fauny jak v samotné Vltavě, tak v jejím okolí, vymodelovaném v geologické minulosti právě činností řeky. Ukazuje ale i negativní změny ve složení fauny, vyvolané stavbou přehrad vltavské kaskády a dalších vodních děl, která zejména rybám znemožnila migraci a vedla k vymizení řady druhů z Vltavy. Samozřejmě ani nepůvodní, záměrně do Povltaví introdukované nebo spontánně se rozšířivší druhy živočichů nebudou chybět.

  Představena budou i pozitiva, jako díky většinou nezamrzající hladině řeky v Praze vznik nových zimovišť vodních ptáků.

  Auguste Rodin na Slovácku 1902

  V roce 1902 uspořádal pražský spolek Mánes francouzskému sochaři Augustu Rodinovi jeho první velkou zahraniční retrospektivu. Kromě Prahy přijal také pozvání Zdenky Braunerové a Alfonse Muchy k návštěvě Moravy. Cesta do Brna, Blanska a Hodonína ho měla seznámit s českými zeměmi a jejich kulturou. Po návštěvě malíře Joži Uprky v Hroznové Lhotě měl navštívit i Kroměříž, avšak k tomu už nedošlo. Jedinečné setkání Rodina s Uprkou bylo na svou dobu podrobně textově i fotograficky zdokumentováno Rudolfem Brunerem – Dvořákem. Autorem výstavy je Jan Benedík, pravnuk Joži Uprky.

  Exteriérovou výstavu najdete v zahradě Braunerova mlýna a Ateliéru Zdenky Braunerové na adrese Riegrova 5, tedy nedaleko zámku.

  Zdroj: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  Nepřehlédněte