Na Bartolomějské návrší se vrátil stavební ruch. Byla zahájena revitalizace gotického chrámu

5.5.2021
Táňa Pikartová

Souběžně se stavebními pracemi budou probíhat i restaurátorské práce na mobiliáři kostela a rekonstrukce varhanního stroje. Obnova se dotkne také vybraných částí interiéru chrámu a z exteriéru budou například probíhat rekonstrukční práce na nejvyšších patrech věží. Stavební obnova potrvá do konce roku 2022 a celý projekt bude dokončen do 30. září roku 2023.

Tip na výlet: V Žehuni u Kolína najdete unikátní kostnici. Pokoj vám

„Obnovou chrámu sv. Bartoloměje jsme plánovali dlouho a jsem rád, že se po prvotních problémech podařilo finanční podporu na realizaci projektu získat a můžeme plynule navázat na dokončenou revitalizaci Bartolomějského návrší obnovou chrámu sv. Bartoloměje,“ připomíná pan farář Ján Halama, a dodává: „Čekají nás dva roky práce, ale věřím, že realizace proběhne hladce. Naším cílem je po dobu obnovy ponechat chrám zpřístupněný návštěvníkům, uzavření chrámu se předpokládá na nezbytné období až v příštím roce. Předpokládáme, že téměř po celou dobu realizace budou pravidelné bohoslužby v chrámu sv. Bartoloměje zachovány.“

Celkové náklady na rekonstrukci činí cca 61 miliónů Kč, dotace IROP téměř 58 miliónů Kč, vlastní spolupodíl Římskokatolické farnosti Kolín je pět procent celkových nákladů a město Kolín se bude v letošním roce podílet na spolufinancování ve výši 300 tis Kč.Nepřehlédněte