• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na podzim by se cestující mohli svézt tramvají až do Slivence

  23.1.2023
  Renata Říhová

  Pražský dopravní podnik vysoutěžil ve veřejné zakázce zhotovitele stavby tramvajové tratě Holyně – Slivenec. Postaví ji společnost STRABAG Rail, která v tendru nabídla nejnižší cenu. Výstavba tramvajové tratě Holyně – Slivenec potrvá zhruba osm a půl měsíce. Stavbu plánuje Dopravní podnik zahájit co možná nejdříve, v řádu jednotek týdnů. První cestující by měla tramvaj dopravit do Slivence v září.

  Jedná se o stavbu druhého a závěrečného úseku nové tramvajové tratě Sídliště Barrandov – Slivenec, který je dlouhý zhruba 500 metrů. V tomto úseku se počítá s jedním párem zastávek Slivenec situovaných přímo v obratišti. Připravovaný úsek Holyně – Slivenec přímo navazuje na stávající trať Sídliště Barrandov – Holyně, na které byl provoz zahájen vloni v dubnu.

  Pražský tramvajový boom

  Tramvajová trať bude v této oblasti tvořit páteř dopravní obsluhy městské hromadné dopravy. Bude sloužit především obyvatelům Holyně a Slivence, ale také obyvatelům nových bytových domů a návštěvníkům obchodního centra, jejichž stavba se v této oblasti připravuje. Díky tomu, že tramvajová trať a smyčka v rozvojovém území vzniká jako první, umožní to na ni navázat další výstavbou, například komunikací, chodníků, domů nebo obchodních jednotek bez negativních důsledků, než kdyby tomu bylo naopak a novou tramvajovou trať by pražský Dopravní podnik (DPP) budoval v již dokončené infrastruktuře.

  „Pražský tramvajový boom pokračuje na plné obrátky. Máme vysoutěženého zhotovitele na poslední etapu stavby tramvajové trati do Slivence. V okolí nové trati vyroste nová městská čtvrť pro 8.000 lidí. V okamžiku jejich nastěhování už tam ale budou mít přivedenou tramvaj, která je pohodlně dostane do centra města. Stavět nové městské čtvrti a zároveň i dopravní infrastrukturu je jediný správný přístup k rozvoji města. Napravujeme historickou chybu, kdy okrajové městské části trpěly tím, že do nich nevedly koleje a místní se museli spoléhat pouze na autobusy,“ uvedl náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě).

  „Závěrečný úsek Holyně – Slivenec bychom chtěli začít stavět co nejdříve, zahájení nicméně předpokládáme na začátku roku 2023. Výstavba potrvá zhruba 8,5 měsíce, první cestující na ní svezeme pravděpodobně v září 2023,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

  Tramvajová trať Holyně – Slivenec bude za stávající úvratí Holyně pokračovat směrem ke křižovatce ulic U Náhonu a K Barrandovu. Před křižovatkou se obloukem stočí k ulici U Náhonu, kterou překříží pod téměř 90 stupňovým úhlem, dále bude pokračovat západním směrem podél ulice K Barrandovu a po zhruba 250 metrech bude ukončena smyčkou. Obratiště Slivenec bude jednokolejné se dvěma předjízdnými kolejemi, s kapacitou až pro deset článkových tramvají. V prostoru obratiště hlavní město plánuje výstavbu P+R parkoviště.

  Od obratiště směrem k podchodu pod ulicí K Barrandovu DPP postaví nový chodník. Ten na druhé straně ulice naváže na chodník, který městská část Slivenec již vybudovala včetně veřejného osvětlení a vysázené aleje stromů. Chodník vede k domu seniorů v centru Slivence.

  Úsek Holyně – Slivenec bude mít až po obratiště otevřený kolejový svršek a téměř stejnou podobu jako stávající část tratě mezi náměstím Olgy Scheinpflugové a úvratí v Holyni. Koleje ve smyčce Slivenec budou mít zpevněný povrch. Smyčka Sídliště Barrandov zůstane po dokončení a zprovoznění nové tratě zachována v plném rozsahu. Vzhledem k probíhající bytové výstavbě v Holyni se předpokládá, že na nové trati Holyně – Slivenec bude DPP provozovat tramvajové linky č. 4 a 5, s čímž počítá také strategický dokument ROPIDu.

  Tramvaj Barrandov – Holyně

  Pravidelný provoz na nově vybudované tramvajové trati v úseku Sídliště Barrandov – Holyně zahájil DPP v sobotu 9. dubna loňského roku. Hlavním cílem pro výstavbu nové trati bylo zlepšit dopravní obslužnost Barrandova a Holyně s ohledem na novou výstavbu v těchto rezidenčních lokalitách.

  Zprovozněním tramvajové tratě Barrandov – Holyně došlo k dokončení záměru starého více než 35 let. V článku „Kam povedou koleje“ v časopisu Praha’87, který vydával tehdejší Národní výbor hl. m. Prahy byly v roce 1987 prezentovány plány na čtyři nové tratě: Motol – Řepy, Palmovka – Ohrada, Braník – Modřany a Hlubočepy – Holyně s plánovaným ukončením první pražskou úvratí. Zatímco první tři zmiňované tratě už dávnou slouží cestujícím, trať plánovaná do Holyně byla nakonec jako poslední v roce 2003 postavena a zprovozněna pouze do smyčky Sídliště Barrandov. Ta se mimochodem ve druhé polovině 80. let měla jmenovat Jiřího Trnky, nynější nová zastávka Náměstí Olgy Scheipflugové měla pracovní název Centrum – západ a Holyně zůstala beze změny.

  Historie tratě do Holyně

  Plány hlavního města již od počátku 90. let počítaly s vedením tramvajové tratě až do Holyně. Pražský územní plán z roku 1999 počítal s touto tramvajovou tratí jako hlavním prostředkem obsluhy území hromadnou dopravou. V roce 2010 změna územního plánu doplnila i úsek Holyně – Slivenec. V roce 2014 bylo ke stavbě tramvajové tratě vydáno územní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení na 1. etapu tratě DPP získal na podzim 2020.

  Zdroj: TZ DPP


  Témata:

  Nepřehlédněte