Na přítoku do Mšenské přehrady v Jablonci se objevila skvrna neznámého původu

10.7.2020
Martin Solar

Norné stěny jsou instalované dvě. Jedna je 100 metrů za mostem přes Mšenský potok pod zahradní kolonií, druhá je na přetoku mezi druhou a třetí přehradou. „Obě zůstanou na svých místech až do odvolání. Mají hlavně preventivní charakter a brání průniku látky do ostatní vody v přehradě,“ uvedl vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín. Zatím se ani neví, zda jde o organickou nebo chemickou látku. „Není jasné, zda jde o sinice, ropný produkt či něco jiného,“ dodal.

Spíž na chatě či na chalupě. Bez čeho se při vaření neobejdeme

Město o výskytu neznámé látky informovalo Povodí Labe, hygieniky i Českou inspekci životního prostředí. „Povodí Labe prozkoumalo štolu, kterou znečištěná voda přitéká, a zjistilo, že látka se drží pouze u portálu, tedy ve výusti štoly, do které dále nezasahuje,“ uvedl Jan Goll z jabloneckého vodoprávního úřadu. Podle něj je pH vody v potoce neutrální, čistá je i řeka Nisa v Loučné a ani na březích nejsou žádné známky po neznámé látce. „Také výtok Mšenského potoka ze zahrádek, jež jsou nad ním, se zdál čistý. Situaci neustále monitorujeme,“ dodal Goll.

čtkNepřehlédněte