Na trať mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi se vrátily vlaky

1.7.2022
Jiří Bydžovský

Vlaky se vrátily na železniční trať mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje. Do konce srpna se po její nové přeložce bude jezdit po jedné koleji, plnohodnotný dvoukolejný provoz začne na počátku září. Projekt modernizace trati, která je součástí čtvrtého železničního koridoru z Českých Budějovic do Prahy, míří do finále.

„Jedná se o výjimečnou stavbu nejen svým rozsahem, ale také technickou náročností. Díky přibližně 20 kilometrů dlouhé nové trati se zase o něco zkrátí cesta vlakem z Prahy do jižních Čech,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Upozornil tak na skutečnost, že se téměř v celém úseku mezi Sudoměřicemi a Voticemi postavila nová trať, která je přibližně o dva kilometry kratší než stávající trasa. Rychlost vlaků se postupně zvýší až na 200 km/h, už od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád, se zkrátí jízdní doba expresů mezi Prahou a Táborem na 59 minut. Další úsporu času totiž přinese zprovoznění modernizovaného úseku mezi Soběslaví a Doubím, na který první vlaky vyjedou září.

„Bude to významný příspěvek k tomu, aby se zlepšilo spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi po železnici.Pro plynulou a rychlou jízdu na celé trase nyní potřebujeme připravit k výstavbě poslední část koridoru Nemanice – Ševětín.“ říká ministr dopravy Martin Kupka/ODS/ .

Podle Kupky půjde o finančně velmi náročnou stavbu, a proto ji jako jeden z prvních železničních projektů tohoto typu v ČR ministerstvo zvažuje stavět formou PPP, tedy ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru. „Jsme v situaci, kdy se snažíme ve velmi krátkém čase dohnat historický dluh v dopravní infrastruktuře, a pokud chceme udržet tempo výstavby, nemůžeme se spoléhat jen na rozpočtové prostředky státu,“ uzavírá ministr Kupka.

Nová trať začíná v Sudoměřicích u Tábora, kde navazuje na již dokončenou modernizaci koridoru od Tábora. Vede v souběhu s dálnicí D3, hlubokým zářezem se třemi nadjezdy a 840 metrů dlouhým tunelem Mezno nedaleko nové stejnojmenné zastávky vede přes další novou zastávku Střezimíř do stanice Červený Újezd. Ta bude sloužit k předjíždění vlaků, osobní vlaky budou zastavovat na stejnojmenné zastávce v obvodu této stanice. Další dominantou trati je 660 metrů dlouhý ražený tunel Deboreč, za ním následuje zastávka Ješetice.

Modernizace jednoho z posledních úzkých hrdel čtvrtého tranzitního železničního koridoru začala v květnu 2018. Definitivně hotovo bude v příštím roce. Celkové náklady dosáhnou částky 6,7 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 3 966 814 703 Kč.

Zdroj:vzNepřehlédněte