Na výletě do lesa si potřebujete odpočinout? Pražské lesy budou bohatší o 200 laviček

16.11.2018
Fefík
Další fotky

Další opravené lavičky míří v těchto dnech do Čimického a Ďáblického háje.
Původní sedáky ze smrkového dřeva byly za roky užívání a vystavení klimatickým vlivům značně opotřebované. Proto nadešel čas k jejich výměně za trvalejší dubové dřevo.
„Abychom prodloužili jejich životnost a uchránili je před nepřízní počasí i napadením houbovými chorobami, natřeli jsme dřevo speciálním olejem,“ pochlubili se zaměstnanci Lesů. Oprava laviček byla hrazena z finančních prostředků hlavního města.

Při rekonstrukci zvonice bylo objeveno barokní točité schodiště

Nový lesopark V Panenkách vznikl loni v místě řepkového pole ve východní části Běchovic.
Tvoří ho 23 000 sazenic na ploše více než 2 a půl hektaru. Sazenice byly sázeny ve směsích různých druhů dřevin – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní, borovice lesní, javory a třešeň ptačí. Pro druhovou pestrost byla doplněna douglaska tisolistá nebo modřín opadavý. V prosinci 2017 byla dokončena obslužná mlatová komunikace, která propojila nový lesopark s Běchovicemi (ul. Do Panenek) a Újezdem nad Lesy (křížení ul. Starokolínská a Ochozská). Na území lesoparku byly kromě lesních ploch vytvořeny též pobytové louky, drobné lesíky a rozptýlená zeleň. Po lesoparku Letňany jde o druhý největší projekt zeleně po roce 1989.

Lesopark Robotka vznikl na poli sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi. V listopadu 2017 tam lesníci vysázeli 53 tisíc sazenic mladých stromků. Více jak dvě třetiny sazenic připadá na duby, v menší míře budou zastoupeny také lípy, buky, javory, jasany a jilmy. Jehličnany zastupují douglasky a modříny. Nový les rozšíří plochy zeleně zdejšího přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků.

FOTO: Nové lavičky v pražských lesích

Nové lavičky v pražských lesích - 1 DSCN3167Nové lavičky v pražských lesích - 2 IMG_4350upr-1Nové lavičky v pražských lesích - 3 36078_721256_divci_hrady_devin_Divci_Hrady__Devin_14Nové lavičky v pražských lesích - 3 36102_721256_divci_hrady_devin_Divci_Hrady__Devin_10Nové lavičky v pražských lesích - 4 robotka
Další fotky
Nové lavičky v pražských lesích - čim a dábl prapNové lavičky v pražských lesích - prapNové lavičky v pražských lesích - čim prapNové lavičky v pražských lesích - 0 ďábl dábl


Nepřehlédněte