• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na výletě do lesa si potřebujete odpočinout? Pražské lesy budou bohatší o 200 laviček

  16.11.2018
  Fefík
  Další fotky

  Pražské lesy do konce listopadu přivítají dvě stovky opravených laviček. Nových sedáků z dubového dřeva, které vyrobila truhlárna Lesů Praha, se od začátku podzimu dočkaly nově založené lesy Robotka, V Panenkách a místo s nádherným výhledem na Prahu – Dívčí hrady.

  Další opravené lavičky míří v těchto dnech do Čimického a Ďáblického háje.
  Původní sedáky ze smrkového dřeva byly za roky užívání a vystavení klimatickým vlivům značně opotřebované. Proto nadešel čas k jejich výměně za trvalejší dubové dřevo.
  „Abychom prodloužili jejich životnost a uchránili je před nepřízní počasí i napadením houbovými chorobami, natřeli jsme dřevo speciálním olejem,“ pochlubili se zaměstnanci Lesů. Oprava laviček byla hrazena z finančních prostředků hlavního města.

  Při rekonstrukci zvonice bylo objeveno barokní točité schodiště

  Nový lesopark V Panenkách vznikl loni v místě řepkového pole ve východní části Běchovic.
  Tvoří ho 23 000 sazenic na ploše více než 2 a půl hektaru. Sazenice byly sázeny ve směsích různých druhů dřevin – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní, borovice lesní, javory a třešeň ptačí. Pro druhovou pestrost byla doplněna douglaska tisolistá nebo modřín opadavý. V prosinci 2017 byla dokončena obslužná mlatová komunikace, která propojila nový lesopark s Běchovicemi (ul. Do Panenek) a Újezdem nad Lesy (křížení ul. Starokolínská a Ochozská). Na území lesoparku byly kromě lesních ploch vytvořeny též pobytové louky, drobné lesíky a rozptýlená zeleň. Po lesoparku Letňany jde o druhý největší projekt zeleně po roce 1989.

  Lesopark Robotka vznikl na poli sousedícím s Lítožnickými rybníky mezi Dubčí a Běchovicemi. V listopadu 2017 tam lesníci vysázeli 53 tisíc sazenic mladých stromků. Více jak dvě třetiny sazenic připadá na duby, v menší míře budou zastoupeny také lípy, buky, javory, jasany a jilmy. Jehličnany zastupují douglasky a modříny. Nový les rozšíří plochy zeleně zdejšího přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků.

  FOTO: Nové lavičky v pražských lesích

  Nové lavičky v pražských lesích - 1 DSCN3167Nové lavičky v pražských lesích - 2 IMG_4350upr-1Nové lavičky v pražských lesích - 3 36078_721256_divci_hrady_devin_Divci_Hrady__Devin_14Nové lavičky v pražských lesích - 3 36102_721256_divci_hrady_devin_Divci_Hrady__Devin_10Nové lavičky v pražských lesích - 4 robotka
  Další fotky
  Nové lavičky v pražských lesích - čim a dábl prapNové lavičky v pražských lesích - prapNové lavičky v pražských lesích - čim prapNové lavičky v pražských lesích - 0 ďábl dábl


  Nepřehlédněte