• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Náročná revitalizace smíchovského parku Mrázovka se blíží ke konci

  22.9.2023
  Fefík

  Oprava smíchovského parku Mrázovka se přehoupla do své poslední fáze. Dokončení revitalizačních prací je plánováno na říjen.

  Práce na opravě parku začaly letos v březnu. Součástí revitalizace je zejména oprava poškozených cest, schodišť, zábradlí a kamenných opěrných zídek nebo vytvoření nových pěších propojovacích zkratek. Projekt se věnuje také zadržování dešťové vody, ale i instalaci nového mobiliáře. Cílem oprav je celkové estetické, architektonické a funkční zlepšení další zelené plochy v Praze 5.

  V současné, závěrečné fázi realizace probíhá oprava komunikací v horní části parku u sportovního areálu. Dokončuje se nové schodiště a zábradlí podél usedlosti Bertramka. V této části parku budou instalovány také nové lampy veřejného osvětlení. V rámci stavebních prací byla upravena přístupová cesta vedoucí k zahrádkářské kolonii. Obnovují se též všechna zábradlí a revitalizuje se prostor vyhlídky.

  V rámci arboristických úprav dojde ke druhé etapě kácení stromů. Na základě dendrologického posudku byly vytipovány ty dřeviny, jejichž výskyt brání správnému fungování ekosystému parku nebo mohou ohrozit bezpečnost. Vykáceno bude celkem 50 stromů převážně menší velikosti, jejichž dřevo městská část nabídne veřejnosti k bezplatnému rozebrání.

  Advokátka vyhozená ze sedla. Švandovo divadlo uvede hru Na první pohled

   

  V průběhu obnovy parku také budou odstraněny pozůstatky po vandalismu, jako jsou třeba nežádoucí sprejerské malby.

  Vzhledem k tomu, že se podle investičního odboru úřadu MČ musí provést dodatečné stavební práce a změny v etapizaci, aby se uspořily investiční náklady, dokončí se Mrázovka letos v říjnu.

  Zdroj: Praha 5  Nepřehlédněte