• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Návrh zastupitelského klubu Pirátů ohrožuje finanční stabilitu MČ Praha 10

  24.6.2024
  Simona Knotková

  ÚMČ Praha 10 v současnosti čeká na finální zpracování studie Výchozího ekonomického vyhodnocení projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí z dílny agentury PriceWaterhouseCoopers. Nyní ani později nemá smysl zvažovat jakékoliv návrhy na možné využití budovy Vlasta v rozporu se životními zájmy MČ Praha 10.

  Nekoncepční návrhy zástupců Pirátské strany z Prahy 10 během jednání výboru pro správu majetku HMP na využití budovy Vlasta pro víceleté gymnázium a její odejmutí Praze 10 pro účely Hlavního města považuje vedení Desítky za přímo ohrožující budoucnost městské části.

  Úřad MČ Praha 10 se loni přestěhoval z bývalé radnice ve Vršovicích (budova Vlasta) na novou adresu ve Strašnicích. Toto rozhodnutí bylo prvním krokem k vyřešení dekádu trvajícího problému se starou radnicí. Komplex budov přiléhajících k Vršovické ulici vyžaduje nákladnou rekonstrukci. Původní rozpočet počítal s částkou na rekonstrukci okolo jedné miliardy korun. V důsledku inflace a nárůstu cen stavebních prací způsobených covidem a válkou na Ukrajině se tyto náklady téměř zdvojnásobily.

  Vedení Prahy 10 nyní čeká na finalizaci výše uvedené studie, jejímž cílem je nalézt takové řešení, které nesváže rozpočet Prahy 10 na dalších několik desítek let a neparalyzuje investice především do škol a další potřebné veřejné/občanské vybavenosti. Všechny varianty budoucího řešení počítají s využitím budovy Vlasta v rámci širšího vypořádání věci. Bez budovy Vlasta není MČ Praha 10 schopna realizovat žádný z možných navržených scénářů.

  Dále je nutno podotknout, že budova Vlasta se nerekonstruuje právě v důsledku chybějících financí MČ, tak i z důvodu chybějící vůle HMP financovat rekonstrukci Vlasty nad mez 500 mil. Kč prostřednictvím vratné půjčky (NFV). Je tedy téměř nemožné si myslet, že HMP by bylo ochotno investovat 2 miliardy Kč do obnovy Vlasty k jinému účelu a zároveň přistoupilo k financování jiného sídla radnice MČ.

  Zdroj: Tisková zpráva MČ 10  Nepřehlédněte