Nedbalost se pejskařům v Prachaticích může vymstít v podobě pokuty

27.10.2021
Jiří Bydžovský

Vedení Prachatic apeluje na majitele psů, aby po nich uklízeli exkrementy. Vedle pohozených odpadků a nedopalků jsou ulice ve městě nejčastěji znečištěny právě psími výkaly. V případě, že pejsek vykoná velkou potřebu 2krát denně, jedná se o 14 hromádek týdně na jednoho psa. V současné době město Prachatice na svém území eviduje 760 psů.

Řada pejskařů je zodpovědná a hromádky po svých čtyřnohých kamarádech uklízí. Najdou se ale tací, kteří, pokud nevidí policejní uniformu, nechají psí exkrement na místě. „Nejde přitom pouze o samotné estetické hledisko, ani zvýšení kondičky, kdy cesta po chodnících připomíná spíše slalom. Jde především o zdravotní riziko, protože ve výkalech se mohou nacházet parazité v různých stadiích, z nichž některé druhy mohou vyvolat nákazy, při kterých se infekce přenáší ze zvířat na člověka,“ říká Eva Grebeníčková z odboru Životního prostředí.

Daleko větší riziko přenosu onemocnění pak představují psí exkrementy pro ostatní psy. „Z tohoto důvodu je nesmírně důležité uklízet po psech nejen na povrchu, kde se jejich výkaly nevsáknou, ale i na zatravněných, či jinak propustných plochách. Parazité mohou totiž přežívat v okolí i po rozpadu exkrementu , proto by pejskaři správně měli uklízet bobky nejen ve městech, ale i v přírodě,“ dodává Grebeníčková.

Řada původců onemocnění člověka nebo psů přežívá v těchto prostředích i několik měsíců. Prach suchých výkalů vířený například při sekání zelených ploch může být rovněž rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy. V případě, že kdokoli venčící psa tento biologický odpad neuklidí, porušuje tím obecně závaznou vyhlášku .Za její porušení může být,ve správním řízení, uložena pokuta až 100 000 Kč. Na místě pak strážník může osobu,která exkrement neuklidí, pokutovat částkou až 10 tisíc korun.

Zdroj:vzNepřehlédněte