Nejčastější nemoc z povolání? Covid

12.8.2022
Redakce

Covid se stal nejčastěji uznávanou nemocí z povolání, v roce 2021 představoval 89 procent všech uznaných nemocí z povolání. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Jiří Erlebach. V nemocnici je klinika pracovního lékařství, což je specializované pracoviště, které má k uznávání nemocí z povolání povolení ministerstva zdravotnictví. Kromě zdravotníků odborníci zaznamenali vyšší profesní riziko také u pracovníků v sociálních službách, u vojáků či policistů.

Klinika má povolení platné pro vymezenou spádovou oblast. „Od začátku pandemie až do poloviny června letošního roku jsme na naší klinice uznali 1153 profesních onemocnění covidem-19,“ uvedl přednosta kliniky Petr Brhel. Kromě zdravotníků odborníci zaznamenali podle Brhela vyšší profesní riziko také u lidí pracujících například v sociálních službách v přímé obslužné péči, u vojáků či policistů, kteří byli v době pandemie pracovně zařazeni ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních.

Posuzování nemoci z povolání se v případě covidu opírá podle Erlebacha o tři pilíře, a to průběhem nemoci potvrzeným záznamy ve zdravotnické dokumentaci, prokázanou infekcí PCR nebo antigenním testem a také závazným stanoviskem hygieniků. „To dokládá, že posuzovaný skutečně pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání. Pozitivní šetření pak zjednodušeně řečeno prokazuje, že riziko nákazy bylo při výkonu práce vyšší než v jiném obvyklém kontaktu s dalšími osobami nebo kontaminovanými předměty,“ uvedl Erlebach.

Podle něj lze covid posuzovat jako nemoc z povolání i u pedagogů pracujících se zdravotně znevýhodněnými osobami, pro které je obtížnější dodržovat protiepidemická a hygienická opatření. OSVČ, například maséři, na uznání nemoci z povolání naopak nárok nemají. K vyššímu vystavení riziku nákazy než v běžném prostředí zpravidla nedochází v případě zaměstnání v obchodech, u řidičů MHD, pracovníků na pobočkách pošt, úřadů, bank, v restauracích a podobně. „Pokud se zaměstnanec domnívá, že jím prodělané onemocnění covidem-19 je nemocí z povolání, požádá svého praktického nebo závodního lékaře o vystavení žádosti o posouzení profesionality covidu-19 a vystavení posudku na naší klinice,“ dodal Brhel.

Pracovníci s nemocí z povolání mají nárok na odškodnění a náhradu za ztrátu výdělku, bolest, ztížení uplatnění i náklady za léčbu.

Zdroj: ČTK, sk


Témata:

Nepřehlédněte