Nemocnice získala nové monitory dechu pro miminka

22.6.2022
Jan Štoll

Děti narozené v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude hlídat dalších 26 nových monitorů dechu. Novorozenecké oddělení KNTB je získalo od Nadace Křižovatka.

Dar 26 monitorů dechu v ceně 65 tisíc korun předala novorozeneckému oddělení ředitelka Nadace Křižovatka Štěpánka Pokorníková. „V rámci projektu „Maminko, dýchám“ získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do 70 nemocnic v celé ČR. Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit průběžnou obnovu přístrojů na dětských a novorozeneckých odděleních,“ popsala Štěpánka Pokorníková.

Monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu novorozence. V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc. „S Nadací Křižovatka spolupracujeme už 25 let. Monitory dechu jsou pro nás i pro maminky v porodnici potřebným zařízením, které pravidelně obměňujeme. Jsme tedy každoročně vděčni za další nové přístroje,“ uvedl primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko.

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o Syndromu náhlého úmrtí kojence a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu. Za 27 let se díky nim podařilo vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 10 tisíci monitory dechu.

stoNepřehlédněte