Nová zkratka od holešovického nádraží do Stromovky a na Výstaviště potěší nejvíc cyklisty

6.8.2021
Fefík

Průchod na okraji areálu EP Real Estate (bývalý areál Pražské teplárenské) vede od železničního viaduktu mezi ulicemi U Výstaviště a Partyzánská podél trati k podjezdu v ulici Za Elektrárnou. Je přístupný denně od 7 hodin do do setmění.

Cesta vede přes pozemky bývalého areálu Pražské teplárenské, firma EP Real Estate v letošním roce upravila tento prostor, zajistila nové branky a oplocení a opravila rozbitý povrch cesty.

„Jsme rádi, že společně s Prahou 7 tuto dosud vyčleněnou část Prahy otevíráme a zpřístupňujeme lidem. Je to součástí procesu, jímž by se měl celý tento dosud monofunkční brownfield postupně přetvořit v moderní polyfunkční prostor, který bude začleněn do městského života, od kterého byl dosud odtržen,“ komentoval Jiří Nováček, místopředseda představenstva EP Real Estate.

průchod
Zkratka do Stromovky.
(Praha 7)

Průchod ústí u bočního vstupu do areálu Výstaviště, tedy už na území Bubenče. Této zkratky mohou využít například návštěvníci plaveckého bazénu, Malé sportovní haly, Křižíkovy fontány a dalších míst v blízkosti tohoto vstupu.

Protože průchod není osvětlen, bude se – dle roční doby – před setměním zavírat. Péči o něj bude zajišťovat správní a úklidová firma sedmé městské části 7U.

Zdroj: Praha 7Nepřehlédněte