Nové stromy na Dívčích hradech zpestří prostor u výběhu koní Převalského

15.5.2020
Fefík

Nové duby pýřité, javory mléče, jeřáby ptačí, lípy srdčité a třešně ptačí během dubna vysadili zaměstnanci pražských Lesů kolem nově vznikajícího výběhu pro koně Převalského, který připravuje Zoo Praha.

Vysázené stromy mají obvod kmínku 10 až 12 centimetrů. Z celkového množství 500 nových stromů je 102 z nich náhradou za dřeviny, které byly v lokalitě vysazené v minulosti a nezvládly se vypořádat s extrémními obdobími sucha a vysokých teplot, které Prahu zasáhly v minulých letech.

Stromy na Dívčích hradech tu Lesy Praha nesázely poprvé.
S výsadbami se tu začalo už mezi lety 2008 a 2010 a další nové stromky přibyly v letech 2017 až 2019. Sázeny tu byly lesní dřeviny, z nichž ty starší nyní již tvoří zapojené lesní porosty. Kromě lesních dřevin tu byly vysazeny také vzrostlé solitérní a alejové stromy. Dohromady na Dívčích hradech v uplynulých letech lesáci vysadili přibližně 100 tisíc lesních dřevin a spolu s letošními výsadbami 1 101 solitérních stromů.



Nepřehlédněte