• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • O sekání trávy podél kutnohorské říčky Vrchlice se stará Povodí Labe

  20.9.2023
  Vítězslav Hospes

  Ne každému městu se podaří tak jako Kutné Hoře mít v podstatě na dosah ruky zónu nefalšované přírody, vhodnou k procházkám i sportovním aktivitám, poznávání květin i dalších rostlin, pozorování ryb (najdou se zde dokonce i pstruzi), divokých kachen, sledování proměn v závislosti na počasí. Právě takovou lokalitou je okolí říčky Vrchlice, na jejíchž březích skládal text české národní hymny kutnohorský rodák Josef Kajetán Tyl.

  Neodmyslitelnou součástí je dnes již cyklostezka, před pár lety ještě pouhý sen cyklistů. Slouží nejen sportovcům na kolech, ale vyhrazeným prostorem pamatuje na maminky s kočárky a další „pěšáky“. Těm, kteří se rádi spokojí s menším komfortem, je vyhrazena řada pěšin a stezek, z nichž mnohé vedou těsně nad ubíhající a pro mnohé překvapivě čistou vodou, všem, kdo se rychleji unaví, je určena spousta laviček (většina z nich se originálně obtáčí kolem vzrostlých stromů).

  Lidé oceňují přírodu v ryzí podobě, ale když neúnosně vzrostou kopřivy i různé bodláky a tráva dosahuje téměř do pasu, radostně ocení, že podnik Povodí Labe zajišťuje sekání trávy podél toku Vrchlice v podstatě všude tam, kde vstupuje do katastru Kutné Hory. V letošním roce 2023 se jedná o dva základní termíny: První přišel na řadu v červnu a druhý je určen Povodím Labe od 20. září.

  Teď už si jen přejme, aby ctitelů této lokality bylo stále víc a aby naopak ubývalo těch, kdo ji bezohledně hyzdí odhazováním odpadků nejrůznějšího druhu – od plechovek přes plasty či krabice až třeba k matracím.  Nepřehlédněte