Obchvat Netvořic někteří vlastníci pozemků kritizují

3.7.2020
Jan Štoll

„S obchvatem by se z Netvořic stal skanzen, do kterého nikdo nepřijede. Zásadně s ním nesouhlasím, nyní se rozhoduje o budoucnosti Netvořic,“ uvedl Lubomír Šembera, vlastník pozemků na trase obchvatu. Ty mají být pro stavbu vyvlastněny.

Podle Šembery obchvat nedává smysl, zničil by živnostníky v obci a obchod by se přesunul do Týnce.

„Kolem obchvatu developeři vybudují další stavby, pro ně nebude stačit voda ani kanalizace. Dojde k dalšímu záboru zemědělské půdy, zničí se ráz krajiny, jako se to stalo například v Modleticích. Cena obchvatu má být 450 milionů korun, zajímalo by mne, kde na to kraj vezme, když není schopen opravit stávající komunikace,“ dodal Šembera.

„Trasa středočeské D3 v západní variantě vede přes poddolované území, odporuje Dopravní politice i Národní strategií adaptace na klimatickou změnu a ohrožuje vodní zdroje řady obcí na jih od Prahy,“ uvedl Roman Andres ze sdružení Alternativy středočeské D3, která je odpůrcem dálnice.

Podle něj je zde kvůli nevhodně vybrané trase velké riziko, že dálnice nebude postavena v avizovaném termínu, rozpočet bude překročen a stavba se bude potýkat s významnými technickými problémy.

Starostka Netvořic Monika Šlehobrová ČTK řekla že výstavbu obchvatu iniciovala obec, protože byl zrušen sjezd z budoucí dálnice u Maskovic. Veškerá doprava mířící na Slapy by pak po dokončení D3 jezdila přes Netvořice. „Samozřejmě chápu, že se proti tomu vlastníci brání, to je asi standardní,“ dodala.

Jinou trasu by podle Šlehobrové uvítaly i Netvořičtí, kteří se obávají mimo jiné zvýšeného hluku.

Zastupitelstvo městyse mělo podle návrhu z 22. června schválit usnesení, ve kterém souhlas s obchvatem podmíní stavebním povolením pro dálnici.

„Zastupitelstvo městyse schvaluje, aby k oznámení o zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Netvořice – obchvat“ ze dne 9.6. 2020, bylo podáno doplňující vyjádření, ze kterého bude patrné, že stavba obchvatu není pro městys Netvořice akceptovatelná, pokud schvalovací procesy dálnice D3 nebudou v takové fázi, ze které bude patrné, že stavba dostane stavební povolení,“ uvádí se v návrhu.

Jenže nakonec na bod na zastupitelstvu projednán nebyl, téma prošlo jenom diskuzí, potvrdila starostka Šlehobrová.

Jan Nováček z krajského úřadu ČTK řekl, že obchvat je v souladu se zásadami územního rozvoje i územně plánovací dokumentací Netvořic a projekt je nyní ve fázi územního řízení pro stavbu. „Technické řešení zcela odpovídá požadavkům stanoveným v územně plánovací dokumentaci, závěrům zjišťovacího řízení a bylo rovněž řádně projednáno se zástupci dotčených orgánů a organizací včetně městyse. Zmiňovaný vlastník měl právo se k pořizování územního plánu vyjádřit,“ uvedl Nováček.

Alternativa středočeské D3 kritizuje skutečnost, že zakázku na projektovou dokumentaci k obchvatu získala firma Pragoprojekt, jejíž vlastník je členem poradního týmu pro D3 vytvořeného loni hejtmankou. Nováček namítl, že Pragoprojekt vyhrál zadávací řízení na základě nejnižší ceny, a to již v roce 2017.

Největším imunitním orgánem jsou střeva. Co ovlivňuje jejich správné fungování

Zdůraznil také, že stavba obchvatu je sice koordinována s připravovanou dálnicí, ale není její součástí. „Obchvat městyse je samostatnou stavbou, jejíž příprava a výstavba probíhá ve stejném režimu jako jiné stavby obchvatů ve Středočeském kraji,“ dodal.

Dostavbu D3 provází i další kontroverze. Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová zaslala koncem května dopis některým ministrům a předsedovi vlády, v němž upozorňuje, že se stavba dálnice D3 nevyvíjí podle předpokladu. Žádá v něm, aby upozornily obce, že pokud nebudou při stavbě této dálnice spolupracovat, nebude vodovodní přivaděč do těchto obcí vybudován v té míře, jak je připravován.

„Výše uvedené složky by měly deklarovat vzájemnou spolupráci (včetně MD ČR), ale zároveň upozornit, že bez dálnice D3 Středočeská nebude vodovodní přivaděč tak, jak je připravován, vybudován. Tím se bude vyvíjet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3. Pokud začínají mít obce problémy s vodou a volají po opatřeních proti suchu na úrovni státu a chtějí po státu pomoc, pak by i tyto obce měly podpořit pro stát zásadní dálnici,“ píše v dopisu hejtmanka Jermanová, jehož plné znění zveřejnilo sdružení Alternativa středočeské D3.

„Tato aktivita paní hejtmanky Jermanové je zaprvé zcela nepřípustným zásahem do výkonu státní správy, kde požaduje po svých stranických kolezích z Hnutí ANO, jak mají rozhodovat ve věci nezávislí úředníci. Její dopis si nezadá s pamflety komunistických pohlavárů doby nedávno minulé. Neposlušné obce zlomíme tím, že nedostanou vodu pro své občany,“ uvedl k dopisu hejtmanky Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, který se kauzou středočeské D3 dlouhodobě zabývá.

Podle Heleny Frintové z krajského úřadu vyjádření Alernativy odporuje dobrým mravům a je založeno na zkresleném výkladu koncepčního dopisu, který informuje o aktuálním stavu investorské přípravy. „V informativním dopise není uveden ani zmíněn tlak nebo pokyn k vydání konkrétního kladného stanoviska nebo kladných závěrů zjišťovacího řízení investorem prosazované variantě, ale výhradně vydání rozhodnutí dotčeného orgánu v termínu odpovídajícímu správnímu řádu, nikoliv ve zpoždění několika týdnů až měsíců, neboť na některá rozhodnutí se čeká více jak šest měsíců. Na tato rozhodnutí je navázáno vlastní územní řízení, popřípadě další posuzování v procesu EIA,“ uvedla Frintová.

Vedení trasy dálnice Posázavím se setkává s odporem. Zástupci spolku Alternativa středočeské D3 navrhují zastavit přípravu a zvýšit kapacitu silnice I/3.

„Řešení stávajících dopravních problémů je možné mnohem dříve, levněji a snadněji s pomocí obchvatů obcí a důsledné modernizace silnice I/3 oproti stavbě komplikované dálnice. Ta může situaci ještě zhoršit, neboť přitáhne do daného území další dopravu včetně zahraničních kamionů,“ řekl už dříve právník Alternativy Michal Bernard.

O stavbě dálnice D3 rozhodla vláda už před 30 lety, má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Kritikům také vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím.

S přispěním ČTK

Ukrajina, nebo Litva? Geografický střed Evropy uprostřed karpatských lesůNepřehlédněte