Objekt nalezený při vykopávkách u chrudimského hotelu Bohemia nebude prohlášen za kulturní památku

28.9.2021
Redakce

Dvoukomorový objekt nalezený v roce 2013 při vykopávkách u hotelu Bohemia v Chrudimi není rituální židovská lázeň zvaná mikve. Nebude proto prohlášen za kulturní památku. Nález dlouho komplikoval výstavbu podzemního parkoviště před hotelem.

„Ministerstvo kultury se ve svém rozhodnutí přiklonilo po důkladném prostudování veškerých shromážděných odborných podkladů k názoru, že se nejedná o židovskou rituální lázeň. Ohledně tohoto nálezu panuje celá řada pochybností, odborných a důvodných námitek,“ stojí v odůvodnění rozhodnutí ministerstva kultury, které poskytla Petra Hrušová z jeho tiskového oddělení. Ministerstvo navíc vzalo v potaz vyjádření k nálezu od odborníků na židovské dějiny, a to pracovníka Židovského muzea v Praze a vrchního pražského rabína.

Podle vyjádření Akademie věd ČR se dvoukomorové mikve standardně vyskytují až v 18. a 19. století, zásypová vrstva nálezu je však datována do 17. století. „Z toho důvodu se nemůže jednat o mikvi z 18. či 19. století, neboť by mikve nemohla být mladší než samotná zásypová vrstva. Vznik nádrže je tedy spojen s konstrukcí domu, kam dodatečně nemohla být vložena, a s největší pravděpodobností pochází z období po roce 1660,“ stojí v odůvodnění.

V Chrudimi by ale šlo o zcela jedinečnou dvoukomorovou židovskou rituální lázeň, která by vlastně předběhla o několik století svojí dobu. Takto by ale bylo možné uvažovat pouze v případě, že by se ve městě nacházela početnější židovská komunita, která by se o tak významnou stavbu zasadila. To však nebylo doloženo, navíc by tak významná rituální lázeň nebyla určitě situována do sklepa měšťanského domu, ale do prostor stavby pro židovskou komunitu mnohem významnější. Tak tomu však v tomto případě prokazatelně není.

Řízení o prohlášení nálezu kulturní památkou komplikovalo výstavbu podzemního parkoviště před hotelem Bohemia. Pokud by ministerstvo rozhodlo o jeho památkové ochraně, nebylo by zřejmě možné mikve přesunout na jiné místo, ale musela by zůstat na původním místě pod zemí. Znamenalo by to úbytek tří až pěti parkovacích míst. Jednou z možností bylo vytvořit kolem lázně prosklené stěny, aby si ji lidé mohli prohlédnout.

zdroj: jv/ctkNepřehlédněte