• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Objev roku: Nejstarší sakrální stavba přemyslovského Znojemska

  29.11.2023
  Simona Knotková

  Cenu Národního památkového ústavu (NPÚ) Patrimonium pro futuro získal objev nejstarší sakrální stavby přemyslovského Znojemska v kostele sv. Hippolyta ve znojemské části Hradiště.

  Odborníci zde při archeologickém výzkumu objevili pod současnou stavbou pozůstatky dvou raně středověkých kostelů. Výzkumem se podařilo doložit tisíciletou kontinuitu sakrální stavby v Hradišti. Ocenění převzali zástupci archeologů ze společnosti Archaia Brno a vlastníka kostela, Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. Vyhlášení cen NPÚ se uskutečnilo v úterý na Nové scéně Národního divadla v Praze.

  „Národní památkový ústav začal nejlepší počiny v památkové péči oceňovat v roce 2014. Za tu dobu se Patrimonium pro futuro stalo prestižním oceněním v oblasti kultury. Osobně cenu vnímám jako společenské poděkování a uznání všem, kteří se o památky dobře starají,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.

  V kategorii Záchrana památky byla oceněna záchrana synagogy a domu č. p. 200 v Žatci, která od roku 1938 neslouží svému účelu. Ve vybydleném stavu ji v roce 2013 koupil Daniel Černý. Cenu za Příkladnou správu a prezentaci památky letos obdrželi Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín, a Pavel Slavko, kastelán státního hradu a zámku Český Krumlov.

  Restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích, za kterým stojí restaurátoři Jiří Suchan a David Hrabálek, zvítězilo v kategorii Restaurování památky. Původně gotický kostel Narození Panny Marie, jehož vlastníkem je Římskokatolická farnost Domažlice, obsahuje cennou malířskou výzdobu od Františka Julia Luxe z období barokní přestavby.

  Dvě ocenění v letošním ročníku Patrimonia pro futuro získala Konverze bývalých městských jatek v Ostravě, zastoupená architektem Robertem Konieczným z architektonické kanceláře KWK Promes a náměstkem ostravského primátora Břetislavem Rigerem (Ostravak) za vlastníka objektu, město Ostrava. Rekonstrukce budovy bývalých jatek se stala vítězem v kategorii Památková konverze a obdržela také Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi.

  Vítězem kategorie Obnova památky se stala obnova fortifikačního systému pevnosti Josefov. Ocenění převzala za vlastníka areálu, město Jaroměř, tamní místostarostka Marcela Holda (Hnutí Dobrých Proměn). Projekt Oživení pevnosti Josefov umožnil tuto část pevnosti využívat pro kulturní účely. V kategorii Prezentace a popularizace získaly ocenění nové expozice v obnovené budově Armádního muzea Žižkov. Cenu převzali zástupci Vojenského historického ústavu Praha.

  Osobností památkové péče byl in memoriam vyhlášen Ivo Hlobil, člen odborných a památkových rad vědeckých a kulturních institucí i člen redakčních rad významných periodik. Na ocenění byl navržen za výjimečný odborný vklad do sféry české památkové péče a teorie středoevropských dějin umění. Cenu převzal jeho syn Ferdinand Hlobil.

  Veřejnost v online hlasování rozhodla o udělení ceny Památky děkují projektu záchrany renesanční věže zámku v Moravském Krumlově. Záchrana věže byla součástí rozsáhlých oprav zámeckého areálu.

  Cena Patrimonium pro futuro, kterou NPÚ vyhlašuje jako příspěvková organizace ministerstva kultury, hodnotí pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. Je vyhlašována od roku 2014 a zatím bylo předáno celkem 88 ocenění.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte