Ochránci přírody dali nový život křížku u Vince

16.5.2022
Redakce

Ochránci přírody nechali u Vince na Mladoboleslavsku opravit 150 let starý pískovcový křížek a kolem něj ošetřit tři stejně staré lípy. Na podzim vysázeli s místními dobrovolníky na cestě ke křížku stromořadí ovocných stromů. Náklady na opravy, ošetření stromů, rekultivaci místa a výsadbu stromů byly 262.000 korun, přispěla na ně nadace i průmyslová společnost. Křížek bude slavnostně vysvěcen 29. května.

Křížek stojí na křižovatce cest mezi obcemi Vinec, Rokytovec, Řevnice a Bukovno. „Kolem křížku starostové čtyř obcí zasázeli symbolicky lípy. Bohužel jedna lípa se dnešních dnů nedožila, stála hned u silnice. Osudným se jí staly suché roky a své udělalo i solení silnic. Původní kříž byl už jen torzem. Kříž je vybudován z místního, ne příliš kvalitního pískovce, který se již rozpadal,“ uvedla vedoucí pobočky Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice Milada Vrbová. Restaurátoři Pavel a Jaroslav Mydlářovi museli pískovec několikrát ošetřit, aby zastavili proces rozpadu pískovce, vyrobili nový železný kříž, upravili okolí křížku a vedle křížku umístili lavičku pro poutníky.

Na podzim ochránci z ČSOP Klenice s lidmi z Vince, místními dobrovolnými hasiči a dalšími dobrovolníky zasázeli podél cesty z Vince ke křížku stromořadí 20 švestek a 20 třešní.

Křížek u Vince 29. května v 16:00 slavnostně vysvětí mladoboleslavský arciděkan Pavol Poláček.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte