• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ochránci přírody zachraňují vzácného páchníka hnědého v parku u Hluboké

  24.3.2022
  Jiří Bydžovský

  Spojit příjemné s užitečným se rozhodli ochránci přírody z projektu Jihočeského kraje CZ-SK SOUTH LIFE a vedení Střední odborné školy elektrotechnické, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou. Nedaleko této střední školy během letošní zimy zaměstnanci Krajského školního hospodářství , ošetřovali koruny stromů, které vytipovali odborníci jako místo s potencionálním či prokázaným výskytem páchníka hnědého. Nyní projekt představili studentům .

  „K dosažení optimálního stavu populace páchníka je na jednotlivých projektových lokalitách na základě monitoringu a vytipování vhodných stromů proveden detailní návrh a následně jsou provedena nezbytná opatření arboristické povahy, sestávající z ošetření a zlepšení zdravotního stavu vybraných stromů a jejich okolí,“ uvádí Eva Ježková, vedoucí projekt s tím, že nedaleko Hluboké nad Vltavou jsou tři evropsky významné lokality s výskytem páchníka.

  Páchník hnědý dosahuje délky kolem 30 mm. Samice kladou kolem 30 vajíček do dutin starších listnatých stromů.Vylíhlé larvy zde prodělávají 3–4letý vývojový cyklus a před zakuklením měří až 10 cm. Dospělý brouk posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vydává charakteristický zápach staré kůže, který mu dal české rodové jméno.

  Jihočeský kraj rozvíjí program záchrany populace páchníka hnědého v rámci tohoto projektu od roku 2017. Jde o celoevropsky chráněného, ohroženého a vzácného brouka, který je specificky vázán na dutiny starých stromů a mrtvé dřevo. V ČR se vyskytuje lokálně. Nejvíce nálezů je známo právě z jižních Čech a jižní Moravy. Projekt se věnuje ochraně páchníka hnědého v sedmi evropsky významných lokalitách v rámci jižních Čech

  CZ-SK SOUTH-LIFE je jedním z našich největších projektů týkajících se ochrany přírody v České republice. Vedle páchníka se projekt zabývá ochranou kriticky ohrožené rostliny  hořečku mnohotvarého českého a dalšího rovněž kriticky ohroženého brouka  střevlíka Menétriésova.

  Zdroj:vz/tz  Nepřehlédněte