Od akce Z po největší zoo v republice. Chomutovský zoopark slaví 45 let od svého vzniku

12.5.2020
Martin Solar

Výročí letos připadlo příhodně na neděli, zoopark si proto naplánoval oslavu s bohatým programem, kde měl vystoupit i Ivan Mládek a jeho Banjo Band. „Nejprve jsme oslavu posunuli o týden, nakonec jsme ji museli odložit na neurčito,“ lituje současné situace ředitelka zooparku Věra Fryčová. Ujišťuje nicméně, že zoopark rozhodně na své výročí nezapomene. „Jak to bude alespoň trochu možné, oslavu uspořádáme,“ slibuje.

Ve výstavní síni správní budovy je již od ledna expozice s černobílými i barevnými fotografiemi z historie zooparku, ale i Kamencového jezera a jezdeckého klubu. Pracovníci propagace ji chtějí ještě doplnit o srovnávací současné snímky, zatím však musí být expozice také zavřená. „Rádi bychom tam výstavu podrželi ještě alespoň měsíc poté, co budeme moci vnitřní prostory otevřít,“ doplnila Helena Hubáčková z oddělení marketingu zooparku.

Pětačtyřicet let se nezdá jako dlouhá doba. Mezi mnoha Chomutováky dokonce ještě přežívá původní označení ´lesopark´. Stačí si však připomenout den založení zápisem v městské kronice a nikdo nemůže mít pochyb, jak obrovský vývoj zoopark zaznamenal.

Tehdejší lesopark vznikl na místě bývalého přírodního divadla, ještě předtím se tu těžily kamencové jíly a byla tu skládka výpalků kamencové huti. S odvážnou myšlenkou lesoparku přišel tehdejší ředitel Městské správy kin Walter Markel, který také organizoval jeho prvotní výstavbu a stal se jeho prvním ředitelem.

Dnes si to lze jen těžko představit, ale tehdejší lesopark, základ dnešního zooparku, vyrostl pod rukama brigádníků v takzvané akci Z. „Byla to veliká a náročná akce, neboť celkem bylo odpracováno organizacemi Národní fronty a pracovníky průmyslových závodů města 28 900 brigádnických hodin a akce má hodnotu díla ve výši 1 430 000 Kčs,“ píše se o zrodu lesoparku v kronice města Chomutova.

Zachytil pro nás krásu severočeské krajiny. Nejmladší z rodu Grussů

V den slavnostního „předání do užívání“ byly v lesoparku dva volné výběhy se stády daňků, muflonů, poníků či oslíků a jeden dětský koutek s pískovištěm a prolézačkami. Zabíral také necelou desetinu dnešní rozlohy a dlouho byl považován spíše za zookoutek než za oficiální zoologickou zahradu.

Neuběhlo ani půl století a z malého lesoparku se stala největší zoologická zahrada v republice. Zásadní zásluhu na rozvoji areálu má nepochybně Přemysl Rabas, který stál v čele zooparku celých šestnáct let (1992 – 2008).

Rozlehlý areál dnes obsahuje výběhy a expozice pro 160 druhů zvířat, k tomu je třeba připočíst Eurosafari, skanzen Stará Ves a nespočet zábavních, odpočinkových či naučných prvků. „Jsme už úplně jiný areál, než jaký vznikl před pětadvaceti lety, ale na své kořeny nezapomínáme. I proto nechceme oslavy vynechat. Budou zároveň připomenutím a poděkováním za nadšení i práci lidí, bez kterých by Chomutov neměl svou chloubu, svou oázu, svůj zoopark.“ dodává na závěr ředitelka zooparku Věra Fryčová.Nepřehlédněte