• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Odborníci kritizují necitlivé hospodaření v lesích na jihovýchodě Moravy

  20.2.2024
  Simona Knotková

  Odborníci na biodiverzitu a ekologii lesa z několika institucí poukazují na podle nich necitlivý způsob lesního hospodaření ve Ždánickém lese a Chřibech na jihovýchodní Moravě. Navrhli diskusi.

  V tiskové zprávě o tom informoval Jan Běťák z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. V lokalitě hospodaří Lesy ČR, podnik už dříve uvedl, že cílem obnovy je vytvořit podmínky pro růst druhově, věkově a výškově různorodého lesa, který odolá změně klimatu i škůdcům.

  Odborníci navázali na předchozí výzvy nevládních organizací jako Živý les pro živý region či Greenpeace, které na podle nich rychlý a nešetrný proces obnovy biologicky cenných listnatých porostů v regionu dlouhodobě poukazují. Stanovisko podpořily například Česká botanická společnost, Česká společnost pro ekologii nebo Česká společnost entomologická.

  „Jsme přesvědčeni, že správa veřejných lesů státním podnikem může probíhat mnohem citlivějším způsobem, při kterém bude kromě finančního zájmu respektován i zájem ekologický a společenský, a to i v případě kulturních lesů, aktuálně mimo chráněná území,“ uvedli odborníci.

  Mezi nástroji, které lze podle nich použít, je například ponechání části starých stromů přirozenému dožití a rozkladu, ponechání části dřevní hmoty na místě k přirozenému rozkladu nebo respektování některých náhodných jevů v lese, například vývratů. „Ve zbytcích nejzachovalejších starých porostů spatřujeme zároveň ideální zárodky pro vznik nových bezzásahových území, jejichž zakládání je jedním z nástrojů pro zastavení úbytku biologické rozmanitosti a zajištění odolných a multifunkčních lesních ekosystémů podle nové Lesní strategie EU do roku 2030,“ poukázali odborníci.

  Chtějí diskusi, která by měla směřovat k návrhům řešení a jejich uskutečnění. Doporučují také revizi aktuálního stavu územní ochrany přírody v obou pohořích, která je v současnosti podle nich nedostatečná.

  Ochránci přírody v minulosti kritizovali způsob, jakým Lesy ČR v lokalitě hospodaří, kdy místo vzrostlých stromů zůstaly na řadě míst jen vykácené plochy. Vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR Ondřej Pecháček loni na podzim uvedl, že se muselo postupovat rychleji, protože obnova lesa byla v plánu dřív, ale nebyly kapacity kvůli kůrovcové kalamitě. K obnově tak Lesy ČR přikročily jen dvoufázově, tedy odstranily původní porost, aby narostl nový. Další proces obnovy už podle něj měl být šetrnější.

  Ždánický les je na jihovýchod od Brna na pomezí Hodonínska a Vyškovska. Sousedí například s Litenčickou pahorkatinou či Kyjovskou pahorkatinou.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte