Odpadním teplem ze spalovny vytopili na 450 domácností

13.1.2022
Jan Štoll

V brněnské spalovně už netopí „pánu bohu do oken“. Spalovna využívá zbytkové teplo z ložisek turbíny a chlazení generátoru. To umožňuje unikátní absorpční tepelné čerpadlo, jehož činnost městský správce odpadového hospodářství po roce provozu vyčíslil.

Čerpadlo vyrobilo za rok provozu 1 050 MWh elektřiny a 1 700 GJ za rok. „Energie, která doposud zůstávala nevyužita, tak mohla pokrýt roční spotřebu zhruba 450 brněnských domácností,“ říká šéf SAKO Brno Filip Leder.

Absorbční tepelné čerpadlo pracuje ve dvou režimech. První režim je určen pro posílení výroby elektřiny. Tepelné čerpadlo díky své činnosti šetří páru na výrobu tepla, takže parní turbína může vyrobit více elektřiny. V tomto módu loni pracovalo tepelné čerpadlo cca 6 500 hodin a vyrobilo 1 050 MWh elektřiny. Pokud je ze strany města potřeba dodat více tepla do systému centrálního zásobování, což je typicky v průběhu topné sezóny, navyšuje se maximální výkon obou kotlů o výkon tepelného čerpadla. V minulé topné sezóně takhle tepelné čerpadlo pomáhalo 700 provozních hodin a do sítě centrálního zásobování dodalo 1 700 GJ tepla.

„Jeho unikátnost spočívá – zjednodušeně řečeno – v tom, že umí zbytkové teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny, které se dosud nevyužívalo, transformovat na teplotu, vhodnou k vytápění. Právě díky využití odpadního tepla je čerpadlo schopné dosáhnout hranice účinnosti přes 165 %,“ vysvětluje Leder. Návratnost 14 milionové investice odhadl na šest až sedm let. „Letošní úspory díky činnosti absorpčního čerpadla přesáhly 1,5 milionu korun a až bude tepelné čerpadlo využívat odpadní teplo z nové protitlaké turbíny, dojde k dalšímu navýšení jeho výkonu, “ říká.

V roce 2020 vyrobilo brněnská spalovna z 241 tisíc tun odpadu 2,5 milionu gigajoulů tepla a téměř 65 tisíc megawatthodin elektrické energie. Provozem pokrývá jednu třetinu spotřeby tepelné energie a teplé vody v Brně.

STONepřehlédněte