Ohroženému druhu žáby v Krnově pomůžou

7.10.2021
Redakce

Krnov na Bruntálsku chce zajistit lepší podmínky pro žáby kuňky žlutobřiché, které jsou na území Česka ohroženým a chráněným druhem. V lokalitě přírodní památky Staré Hliniště, kde se obojživelník vyskytuje, se budou například kácet stromy, aby žáby měly více slunce. ČTK to dnes řekla mluvčí města Dita Círová.

Na úpravy lokality město uvolnilo víc než 64.000 korun a nyní hledá firmu, která práce provede. „Zakázka zahrnuje potlačení invazivních druhů rostlin a pokácení šestnácti dřevin zastiňujících vodní hladinu zdejších tůní. Hotovo by snad mohlo být do konce roku,“ řekl referent městského úřadu Dušan Martiník, který má na starost veřejnou zeleň a ochranu krajiny.

Cílem zásahu je zachování pestré skladby zdejších lesních, nelesních, vodních a mokřadních biotopů s příznivými podmínkami pro rozmnožování i život obojživelníků a plazů. Kromě kuňky zde žijí i další obojživelníci – evropsky významný druh čolek velký, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan hnědý, ještěrka obecná i živorodá, slepýš křehký či užovka obojková.

„Zastíněné vodní plochy mohou způsobovat postupný úbytek populace čolka i dalších druhů obojživelníků. Porosty v okolí tůní budou proto probrány tak, aby během dne byly osluněny. Z pokácených dřevin pak budou zhotoveny úkryty pro obojživelníky v podobě plazníků, líhnišť či zimoviště,“ dodal Martiník. Dodal, že z okrajů ploch budou odstraněny invazní rostliny a dřeviny, jako jsou dub červený a škumpa orobincová.

Přírodní památkou bylo Staré Hliniště vyhlášeno v roce 1989, aby se zmírnily splachy agrochemikálií z polí, což vedlo ke zhoršení kvality vody v tůních a ústupu čolka velkého. V současnosti existuje plán péče do roku 2024 navržený krajem, na jehož realizaci se město Krnov podílí. „Máme metodické pokyny, jak postupovat, kdy se například vůbec nesmí mulčovat a sekat se může pouze kosou nebo křovinořezem. Každoročně odstraňujeme nálety v šířce přibližně dva metry a postupně opravujeme mobiliář,“ řekla mluvčí města.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte