Osada Zbečno, nedaleko Křivoklátu, je nejméně o dvě stě let starší než hrad

20.1.2021
Táňa Pikartová

Tehdy se ve Zbečně nad soutokem Berounky a Klíčavy vypínal knížecí dvorec, o kterém se zmiňuje už kronikář Kosmas. Dnešní jedinečnou raritou Zbečna je usedlost s popisným číslem 22, je to Hamousův statek.

Podle historických pramenů sahají jeho dějiny do doby na sklonku středověku. Dřevěný, roubený přízemní dům vypovídá o tom, jak se kdysi stavěly bohatší usedlosti ve středočeské oblasti. Statek vždycky obývali hospodáři, kterým nebyl lhostejný osud jedinečného stavení. Už František Hamous opravoval od roku 1763 obytné stavení i přilehlé hospodářské stavby a jeho následovníci se snažili udržet tento stav do dnešních dob. Zejména to byli František Kučeroa a jeho zeť Václav Barchánek, kteří statek vlastnili v době, kdy všichni ostatní stará stavení bořili.

5 nejoblíbenějších filmových pohádek natočených na hradě Křivoklát. Víte, které to jsou?

Nejstarším hospodářem na zdejším statku, jehož jméno je známo, byl na přelomu 16. a 17. století tesař Blažej Starý, dvě generace rodu Hamousů tu hospodařily od poloviny 18. století, hospodářem dosud posledním je ten, jehož pohostinnost je každému návštěvníkovi plně k dispozici, současný správce Luboš Vokoun.

Když je turisticky příznivá doba na statku ožívají stará řemesla. Bývají tu tesaři, kteří nejenže předvádějí návštěvníkům práci s kulatinou, tak jak bylo běžné před dávnými lety, ale také tu jsou velmi vážení, protože z jejich rukou vycházejí nové dřevěné díly usedlosti, pokud ty letité už doslouží. Jsou tu i košíkáři, keramičky, tkadleny. A uvnitř to voní, jako za starých časů, když hospodář vyndával z pece pecny měkoučkého chleba. Je vynikající.

Hamousův statek může být výchozím bodem k okružnímu výletu údolím Klíčavského potoka nebo křivoklátskými lesy k přehradě Klíčava. Ze Zbečna jdeme po silnici ke Klíčavské přehradě, odtud po červené směrem na Lány a z rozcestí se vydáme po žluté zpět do Zbečna. Nebo ze Zbečna můžeme jít po zelené na Písky, odtud po červené ke Klíčavské přehradě a dál až na rozcestí se žlutou, z rozcestí po žluté do Zbečna.Nepřehlédněte