Osahávací výstava: Dokážete nahradit zrak ostatními smysly?

15.10.2017
Zuzana Půrová
Článek vychází také v časopise Vaše 5

V Letohrádku Kinských, kde muzeum sídlí, je toptiž vedle oblíbené výstavy Venkov, i hmatová expozice. Jmenuje se Tradiční lidová kultura dotykem a slabozrakým a nevidomým návštěvníkům přibližuje vybraná témata spojená s životem našich předků na vesnici na přelomu 19. a 20. století.

FOTO: Hmatová výstava

Hmatová výstava - hmatHmatová výstava - hmatHmatová výstava - hmat

Výrobky a pracovní nástroje lidových řemeslníků, ale i příklady luštěnin, obilovin a bylinek, které se v té době využívaly pří přípravě pokrmů, může hmatem poznat každý návštěvník muzea. V prostoru expozice jsou totiž umístěny masky na oči, se kterými si mohou zájemci projít výstavu hmatem a přiblížit si tak svět nevidomých a slabozrakých návštěvníků. Kromě toho se můžete také zaposlouchat do tradičních lidových písní nebo poznat model dřevěného trojdílného čtyřprostorového domu vesnického typu.

Dotek minulosti

Součástí expozice je i doprovodný katalog Tradiční lidová kultura dotykem v Braillově písmu a černotisku. Hmatová expozice vznikla v rámci projektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice, financovaného Ministerstvem kultury.

Kromě toho můžete navštívit další dvě výstavy, které v Letohrádku potrvají do ledna příštího roku. Svatba se jmenuje expozice, která, jak název napovídá, přibližuje vdávání a ženění v dobách minulých. Výstava je zaměřena na všechny důležité momenty tradiční svatby na venkově v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století.

Dozvíte se třeba to, jak vůbec pravá vesnická veselka vypadala, uvidíte, jak se nevěsta a ženich oblékali ke svatebnímu obřadu, co bylo nutnou součástí věna, nebo jak vypadaly svatební kytice, výzdoba a hostina. Výstava ale odpoví i na to, jak vznikly některé důležité okamžiky slavnostní chvíle, kterou svatba bezpochyby je. Víte třeba, kde se vzala tradice družiček a svatebního závoje? Můžete také porovnat, jak moc se liší svatby konané v současnosti a v minulosti. Třeba plány a přípravy svatebního obřadu, což se příliš neliší od dnešní doby, trvaly několik týdnů.

Druhou výstavou, kterou je možné shlédnout do ledna, je Venkov. Ta seznamuje příchozí s každodenností českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině 19. a na počátku 20. Století. Ukazuje činnost hospodářů, sedláků i dalších obyvatel venkova, k vidění je i model trojdílného domu s dvorem téměř v reálné velikosti. A na své si v Národopisné muzeu – Musaion v Letohrádku Kinských, přijdou i děti. Mohou si zkusit podojit krávu nebo si prohlédnout pomůcky z hospodářství, bez kterých by dřív vůbec nebylo možné žít.Nepřehlédněte