Ostrava pomůže prodejcům ze zrušených vánočních trhů

7.12.2021
Redakce

Ostrava pomůže třem desítkám stánkových prodejců, kteří měli uzavřenou smlouvu s organizátorem Ostravských Vánoc a kvůli vládním protiepidemickým opatřením nemohli své zboží prodávat na vánočních trzích. Od města dostanou finanční dar ve výši 20.000 korun. Rozhodli o tom dnes radní města. Novináře o tom informovala mluvčí města Gabriela Pokorná.

„Jsme si vědomi složité epidemické situace, a proto jsme ani na malou chvíli neuvažovali nad způsobem, jak vládní nařízení obejít, jak jsme toho pohříchu svědky v některých jiných městech. Od počátku jsme se soustředili na poskytnutí co nejrychlejší pomoci postiženým prodejcům. Dar nekompenzuje ztráty jejich předpokládaných výdělků za období několika týdnů vánočního prodeje ani nenahrazuje očekávané kompenzace ze strany státu, které přijdou se zpožděním. Poskytli jsme rychlou pomoc ve svízelné situaci, ve které se prodejci ocitli bez vlastního zavinění ze dne na den,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Vláda vyhlásila 25. listopadu nouzový stav, součástí protiepidemických opatření byl i zákaz konání vánočních trhů s platností od 18:00 následujícího dne. Právě o nadcházejícím víkendu se ve většině měst měly začít konat vánoční trhy, byly připravené stánky a prodejci měli nachystané zboží. „Prodejce může podpořit i veřejnost, na sociálních sítích a webu ostravskevanoce.cz byly zveřejněny kontakty a nabídka konkrétního zboží jednotlivých prodejců,“ uvedla Pokorná.

Město podpořilo místní podnikatele při pandemii již několikrát. Nabídlo jim slevy na nájmech, přímé finanční pomoci i prominutí některých místních poplatků. Od počátku pandemie tak do podpory podnikání ve městě investovalo 130 milionů korun. „S ohledem na skutečnost, že v Ostravě se měly konat vánoční trhy také v jednotlivých městských obvodech, kde pořadatelem není statutární město Ostrava, ale konkrétní obvod či jeho partner, vyzvalo vedení města městské obvody ke zvážení situace a poskytnutí obdobné podpory svým prodejcům s tím, že Ostrava je připravena kompenzovat 50 procent nákladů. Doporučujeme proto stánkovým prodejcům, kteří byli zmíněným zákazem postiženi, aby se obrátili na příslušný městský obvod či pořadatele, a možnosti podpory s nimi projednali,“ doplnila mluvčí.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte