• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ostravská univerzita bude mít ombudsmanku

  9.6.2023
  Simona Knotková

  Na Ostravské univerzitě začne od července působit celouniverzitní ombudsmanka. Stane se jí vědecká tajemnice výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity Nikola Kostlánová, která uspěla ve výběrovém řízení.

  O pozici ombudsmana usilovali čtyři kandidáti, informovala mluvčí univerzity Jitka Jitřenka Navrátilová. Ombudsmanka se podle ní bude věnovat například prošetřování konkrétních podnětů týkajících se zejména šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, mobbingu, střetu zájmů a dalších.

  „Jsem velmi spokojený s průběhem výběrového řízení i s jeho výsledkem. Uvědomuji si, že z institutu ombudsmanky mohou panovat v části akademické obce obavy. I proto jsme věnovali přípravě celého systému velkou pozornost a mnoho energie. Vybraná osoba bude tváří institutu, který by měl získat důvěru díky své profesionalitě a nestrannosti,“ uvedl rektor Petr Kopecký.

  Mluvčí řekla, že ombudsmanka je nezávislou osobou, která dbá na dodržování právních a etických pravidel v oblasti sociálního bezpečí. „Komunikuje se stranami konfliktu, vystupuje v roli mediátora, působí preventivně v dotčené oblasti a navrhuje související metodická pravidla. Dále se pak ombudsman věnuje identifikaci problémů a překážek, které negativně ovlivňují pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě,“ doplnila.

  Podle ní se univerzita snaží oblasti sociálního bezpečí intenzivně věnovat. Na její půdě vznikla pracovní skupina pro sociální bezpečí a nyní bude mít i celouniverzitní ombudsmanku. Dosud ombudsman působil jen na některých fakultách. „Pro pozici vysokoškolského ombudsmana neexistuje studijní obor nebo kurz, jehož absolvováním by se někdo stal dobrým ombudsmanem. Klíčovými ukazateli, které člověka mohou pro tuto práci kvalifikovat, jsou dle mého mínění silná vnitřní integrita, kritické myšlení, znalost akademického prostředí a komunikační dovednosti. Věřím, že právě tyto vlastnosti mohu poskytnout k tomu, abych pomohla na Ostravské univerzitě při zajišťování sociálně bezpečného prostředí pro jednotlivce i celou univerzitní komunitu,“ řekla Kostlánová.

  K sociálnímu bezpečí na univerzitě má přispět také nový Elektronický komunikační systém (EKS). Jeho prostřednictvím mohou studenti i zaměstnanci Ostravské univerzity on-line cestou podávat podněty, konzultovat své pochybnosti a ptát se na nejasnosti. Lze tak učinit anonymně či pod svým jménem.

  „Podnět zaslaný anonymně prostřednictvím EKS bude řešen v první fázi neformální cestou při zachování anonymity podatele. Takovýto podnět řeší kontaktní osoby jednotlivých součástí univerzity. V případě, že podnět bude vyžadovat řešení ombudsmanem, pak se souhlasem podatele bude postoupen ombudsmanovi, který se stane klíčovou postavou v procesu řešení sociálního bezpečí a převezme řešení podnětu a komunikaci s podatelem,“ uvedla vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů Jana Pająk.

  Ombudsmany s podobnou náplní práce mají i některé další vysoké školy.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte