Pět lidí z ohniska ptačí chřipky na Příbramsku je pod lékařským dohledem

1.10.2021
Jan Štoll

Do Česka se po více jak čtyřech měsících vrátila ptačí chřipka. Pod lékařským dohledem je v souvislosti s nákazou pět lidí. Nové ohnisko bylo potvrzeno v malochovu drůbeže v obci Trhové Dušníky na Příbramsku. Zdrojem byli zřejmě volně žijící vodní ptáci.

Hygienici zjišťovali, kdo všechno přišel do přímého styku se zvířaty. „Lékařský dohled mají nařízený tři osoby z rodinné farmy. Další dvě osoby jsou zaměstnanci státní veterinární správy, kteří prováděli eutanázii zvířat na farmě,“ řekla mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

„Lékařský dohled znamená, že o situaci je informován jejich praktický lékař. Oni se pak pozorují, a pokud by u nich došlo k projevu respiračního onemocnění jako je kašel a teplota, tak musí okamžitě kontaktovat praktického lékaře,“ dodala Šalamunová.

Na farmě zasahovala Státní veterinární správa poté, co chovatel nahlásil úhyn pěti hus ze svého malochovu. V něm se dále nacházelo 16 slepic a 11 kachen. „U jedné z kachen byly pozorovány klinické příznaky typické pro ptačí chřipku. Veterinární inspektoři neprodleně zahájili v chovu šetření,“ uvedl mluvčí veterinární správy Petr Majer a dodal. „Odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo ptačí chřipku H5. Na stanovení patogenity a přesné určení subtypu nákazy se čeká.“

Chovatel nevyloučil, že drůbež v chovu přišla do kontaktu s volně žijícími vodními ptáky. Zbývající drůbež v chovu byla utracena. „Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ dodal Majer. Ta omezí přesuny drůbeže, budou provedeny soupisy chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcích jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Vysoce patogenní viry způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny.

Základním preventivním opatřením je podle veterinární správy chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

V letošním roce byla na území České republiky postupně vyhlášeno 37 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a jedno ohnisko v chovu ptáků držených v zajetí. První letošní ohnisko bylo potvrzeno 22. ledna v malochovu drůbeže v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji. Postupně přibylo 37 dalších ohnisek v chovech, která se nacházela jak v neevidovaných malochovech, tak v komerčních chovech. Poslední ohnisko v Mladé Boleslavi – Čejeticích bylo potvrzeno 18. května. Od 26. července byla ČR oficiálně prostá ptačí chřipky.

Zdroj:vzNepřehlédněte