Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

27.1.2020
Andrea Cerqueirová

„Obě navrhovaná řešení upřednostňují kvantitativní nárůst před obytnou kvalitou a výrazně proměňují charakter našeho města, které sami zastupitelé přislíbili koncipovat jako „zelené město“ a „bránu do Brd,“ uvádějí mimo jiné petenti. „V Řevnicích žije zhruba 3,5 tisíce obyvatel a už v současné době máme značné problémy s mateřskou i základní školou a městskou infrastrukturou. Přestože mateřská škola byla rozšířena, má naprosto nedostatečnou kapacitu, stejně tak je malá kapacita dostavěné nové školy, kde máme problémy s velikostí například sportovišť, jídelny a tak dále. Jsme spádové město, bereme i děti z vesnic,“ uvedl pro Náš REGION spoluautor petice Tomáš Chabera.

FOTO: Řevnice – areál Eurovia a Na Vrážce

Řevnice – areál Eurovia a Na Vrážce - All-focusŘevnice – areál Eurovia a Na Vrážce - All-focusŘevnice – areál Eurovia a Na Vrážce - All-focusŘevnice – areál Eurovia a Na Vrážce - All-focus

Před povolováním masivnější výstavby je podle něj třeba dobudovat chybějící infrastrukturu pro stávající občany.
Text petice upozorňuje i na podhodnocené množství parkovacích míst v centru města a v oblasti nádraží, přetíženost komunikací, absenci kvalitních chodníků, pochybnosti panují i ohledně dostatečné kapacity zdroje pitné vody. „Je zcela evidentní, že enormní zahuštění výstavby v obou uvedených oblastech bude mít výrazný dopad i na kvalitu infrastruktury,“ uvádí petenti. Podle slov Chabery by bylo dobré, kdyby v areálu Eurovia nebyly postaveny byty (jedná se o zátopovou oblast), ale podařilo se plochu revitalizovat pro současné obyvatele ke sportu, odpočinku a podobně. U nové bytové výstavby totiž mimo jiné hrozí i to, že někteří majitelé bytů by tam neměli hlášený trvalý pobyt a město by na „jejich hlavu“ nepobíralo peníze z rozpočtového určení daní.

Obava z nárůstu obyvatel a dopravy

„Předpokládalo se, že město Řevnice vstoupí do jednání s majitelem pozemků o tom, jak plochy využít tak, aby byl spokojen majitel pozemků i obyvatelé města. Protože se jedná o záplavovou oblast, očekávali bychom jednání například o nějakém sportovišti, volnočasovém využití plochy a podobně, ze které by měl jistý přínos i majitel. To již umožňuje starý územní plán v této oblasti, který definuje plochu jako malou nerušící výrobu a služby (tedy například pekařství, lékař, fitcentrum, sportoviště, služby různého charakteru atd.). Zatím není možná výstavba bytů, domů a bytových domů. Bohužel město velice rychle zadalo vlastní studii celé plochy a tento materiál obsahuje velmi masivní výstavbu domů. Studie byla předána majiteli pozemků bývalé Eurovie s tím, že tuto variantu město v oblasti nabízí. To podle nás bylo velmi nešťastné “ uvedl Chabera.

Praze 4 se nelíbí plánovaná výstavba ekorezidence v Braníku, ani bytový dům v Polední

Studie podle něj ukazuje značný nárůst obyvatel, tedy i dopravy. „A to nehovořím o našich domněnkách, že tam vyroste „satelitní městečko“, které bude odříznuto železnicí a nikdy asi nepřilne k centru města. Postoj města vyvolává mnoho otázek, na které se špatně hledají odpovědi,“ řekl Chabera. Dodal, že starosta po jednání s petenty ustoupil na výstavbu přibližně šedesáti bytů, místo devadesáti, plus výstavbu mateřské školy, která by pojala asi padesát dětí, což by ale podle Chabery městu nic nepřineslo, protože kapacita by stačila tak pro děti nových obyvatel. Je podle něj smutné, že „město hovoří stále jen o výstavbě bytů a bytových domů a vůbec neuvažuje, jak jinak plochu využít pro občany“.

Možná inspirace z Porúří

Starostka sousedních Letů Barbora Tesařová v Našich novinách (24/19) informovala o cestě do německého Porúří, kam spolu s dalšími osmi zástupci samospráv či architektů krajinářů jela na pozvání Institutu plánování a rozvoje Praha, kvůli inspiraci, jak lze revitalizovat oblast, jež byla po několik dekád využívána pro průmysl. „Při naší cestě do Porúří jsem nafotila spoustu fotografií s využitím bývalých továrních hal jako koncertní síně, plochy pro konání výstavy, reprezentativní prostory pro pořádání nejrůznějších akcí, sportovní haly. Tovární zdi se využívají jako horolezecké stěny, někde vznikly ferratty, zábavní parky, které na volných plochách na zimu nechávají vzniknout kluziště. V létě doplňované kavárnami pro akce outdoorové i vnitřní. Z bývalých betonových komor na různé typy ocelových výrobků vznikly zahrady, v nichž je příjemné posedět,“ napsala mimo jiné.

Industriální klenot ožívá. Co bude s bývalou šroubárnou v Libčicích?

S tím, že i v Česku se několik přestaveb brownfieldů povedlo, za příklad uvedla Libčice nad Vltavou, kde byla úspěšně přestavěna část areálu bývalé kotelny. Dodala, že různé další úspěšné revitalizace brownfieldů přinášejí zaměstnanost a služby, jež v lokalitách chyběly. Přeje si, aby se „podařilo najít takové řešení pro lokalitu bývalé Eurovie, na něž bude celý region pyšný a přijme je za své“.

Starosta: S petenty jsme diskutovali

Náš REGION se zeptal starosty Řevnic Tomáše Smrčky, co na požadavky petentů říká. „Zmíněná petice proběhla před volbami, v létě roku 2018. Zástupci města na ni reagovali společným setkáním s petenty a společnou diskuzí. Řada diskutovaných problémů byla přenesena na půdu činnosti výboru pro územní plán, který byl ustaven po volbách v roce 2018. Zástupce petičního výboru je členem výboru pro územní plán což je orgán zastupitelstva. Výstupy z činnosti výboru pro územní plán budou/jsou podkladem pro zpracování územního plánu a jeho další projednání,“ uvedl Smrčka.

Výstavba na Vítězném náměstí se opět oddaluje

Co se týče druhé řevnické lokality – Na Vrážce, Chabera pro náš list uvedl, že byla v restitučním řízení navrácena majitelům a již dříve tato plocha byla vedena k výstavbě. Město zde však má možnost použít regulativy výstavby, například velikost pozemků, procento zastavěnosti plochy a tak dále. „Rozhodně nebráníme rozvoji města, ten probíhá stale a je přirozený. Bráníme se proti nepromyšlenému povolování výstavby bez návaznosti na budování potřebné infrastruktury i pro stávající obyvatele,“ řekl Chabera.Nepřehlédněte