Pětka má Tichou linku

29.5.2022
Renata Říhová

Zdánlivě obyčejný tablet, připojení k internetu a pomůcka, která výrazně usnadňuje komunikaci s lidmi se sluchovým či kombinovaným postižením, je na světě. Radnice Prahy 5 se na provozu Tiché linky domluvila s organizací Tichý svět, která se problematice věnuje od roku 2006.

Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online. Je určena lidem se sluchovým nebo kombinovaným postižením a umožňuje jim komunikovat se slyšícími lidmi bez bariér. Klient při použití zvolí vhodnou službu. Pokud komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru. Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text.

Tichá linka je také dostupná na zhruba 300 místech po celé České republice. Ročně se přes Tichou linku uskuteční více než 20 000 požadavků. Služba a potřebná podpora je zdarma a nonstop. Online tlumočnická služba získala mimo jiné nominaci na cenu Mosty vyhlašovanou každý rok Národní radou pro zdravotně postižené České republiky. Tato cena je určena pro projekty, které dlouhodobě, cíleně a systémově podporují osoby se zdravotním postižením.

Svět neslyšících a slyšících propojuje Tichý svět od roku 2006. V současné době působí v deseti krajích České republiky. Poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti – sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Tichý svět také například pořádá různorodé kulturní akce a snaží se zvýšit informovanost většinové společnosti o komunitě neslyšících, jejich kultuře a o znakovém jazyce, či spolupracuje s chráněnými pracovišti pro neslyšící.

Zdroj: MČ Praha 5


Témata:

Nepřehlédněte