Plzeň zjišťuje, jak jsou její obyvatelé spokojeni s kulturou ve městě

20.5.2022
Andrea Jančová

Město Plzeň prostřednictvím veřejného průzkumu zjišťuje, jak jsou obyvatelé západočeské metropole spokojeni s nabídkou kulturních akcí. V průběhu května a června tak mohou obyvatelé i návštěvníci Plzně potkat v ulicích tazatele. 

O názory občanů se zajímá Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který dotazníkové šetření realizuje společně s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. „Po pandemii covidu-19 se bohužel tuzemští pořadatelé kulturních akcí potýkají s poklesem návštěvnosti. Lidé si například koupí vstupenku, ale na představení či koncert nakonec nepřijdou. Rádi bychom proto i prostřednictvím tohoto průzkumu chtěli zjistit, co je příčinou a jaká je spokojenost Plzeňanů se stávající kulturní nabídkou,“ vysvětlila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Odbor kultury Magistrátu města Plzně přistoupil k provedení průzkumu především proto, že po uplynulých dvou letech, kdy pandemie prakticky znemožnila návštěvy kulturních akcí, si konečně mohou lidé užívat nabídky divadel, kin, muzeí a galerií, koncerty, festivaly a řadu dalších akcí. Otázkou ale zůstává, zda je kulturní nabídka v Plzni dostatečná. Zda si z ní každý dokáže vybrat. A jak vnímají občané stávající síť plzeňských kulturních zařízení? A právě veřejný průzkum by měl přinést odpovědi na tyto a další otázky.

Sběr dat se uskuteční dvěma způsoby. Od poloviny května do poloviny června je možné v ulicích města potkat tazatele. Vyplnit dotazník je možné také elektronicky. Odkaz na jeho on-line verzi najdou všichni, kteří se chtějí ke kulturní nabídce v Plzni vyjádřit, na webových stránkách města.  Výsledky představí Plzeň v září na Kulturním fóru a na webu. Poslední takto rozsáhlý průzkum se uskutečnil před čtyřmi lety v době přípravy nové kulturní strategie města. 

Zdroj : vz, Magistrát města Plzně

 Nepřehlédněte