Počet pravidelných dárců krve klesá. Příbram převzala záštitu nad dobrovolným dárcovstvím

25.1.2021
Karel Hutr

Dobrovolné dárcovství krve má v České republice skutečně mnohaletou tradici. Dárcovství krve je také od počátku synonymem spolupráce mezi českými nemocnicemi a Českým červeným křížem (ČČK). Krev byla vždy vnímána jako nenahraditelná tekutina života.

Zachránit lidský život? Ani v šedesáti není pozdě. Krev může darovat každý zdravý člověk

„V celé České republice nyní chybí celkem 100 tisíc dárců krve. Dárcovské centrum, které zajišťuje oddělení klinické hematologie a krevní transfúze Oblastní nemocnice Příbram v minulosti nedostatkem dobrovolných dárců krve netrpělo. Nemocnice v Příbrami již dlouhá léta spolupracuje s místní pobočkou ČČK a ocenění ve formě plaket a zlatých křížů jsou dárcům předávány za účasti zástupců nemocnice, města Příbram a Českého červeného kříže. Přesto v posledních dvou letech, zejména pak v uplynulém roce 2020, začal ale počet pravidelných dobrovolných dárců krve i v Příbrami postupně klesat,“ popsal situaci ředitel Oblastní nemocnice Příbram Stanislav Holobrada a dodal, že nemocnice proto požádala město Příbram o převzetí záštity nad dobrovolným dárcovstvím krve v Oblastní nemocnici Příbram a bylo jí vyhověno.

Vedení nemocnice tím děkuje za vstřícný a v tomto případě i velmi lidský přístup starostovi města Janu Konvalinkovi a dalším zástupcům Příbrami. „Lidská krev je totiž jednou z mála věcí, které člověk dosud neumí vyrobit uměle,“ dodal Stanislav Holobrada.Nepřehlédněte