Podchod pod kolejemi byl 13 let zazděný, teď se konečně zprůchodní

21.9.2020
Jan Štoll

Město Říčany oznámilo, že vyhlásilo veřejnou zakázku na stavební práce na Obnovení bezbariérového přístupu k podchodu trati Praha – Benešov II. Tato trať odděluje centrum Říčan od městské části Radošovice a obnovení podchodu přispěje k propojení obou lokalit.

“Příprava tohoto záměru trvala mnoho let. Velmi složité vlastnické vztahy a blízkost dráhy způsobily několikaleté povolování projektu. Podařilo se nám zajistit spolufinancování z dotace, aby mohlo vzniknout další propojení Říčan a Radošovic. Teď už konečně můžeme stavět,“ říká místostarosta města David Michalička.

Podchod, technicky řečeno propustek pod železniční tratí, byl vybudován při modernizaci tohoto železničního koridoru už v roce 2007. Nikdy však nebyl zprůchodněn.

Pod tratí je zabudovaný betonový tubus ukončený zdí v ulici Barákova. Budoucí vyústění je naplánováno v místech bývalé vlečky. Dnes zde už vede asfaltová stezka pro pěší a cyklisty, která propojila nádraží s nákupní zónou. P

„Právě zde má vedle schodiště vzniknout i šikmý chodník k bezbariérovému přístupu. Projektanti realizaci vyčíslili na 9,8 milionů korun bez DPH a městu se podařilo získat spolufinancování z fondů Evropské unie,“ informovala mluvčí města Kateřina Lauerová.

V běžný pracovní den projede v obou směrech na úseku Praha Kolovraty – Říčany 182 vlakových souprav. Podchod pod tratí by pomůže k překonání jedné z nejvytíženějších železničních tratí v České republice pěším, cyklistům i hendikepovaným osobám.

Pilotní projekt sdílených kol se v Říčanech osvědčilNepřehlédněte