Podvodnice z Královéhradecka se nepoučila

2.7.2022
Redakce

Žena za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost spočívající v pokračujícím zločinu zpronevěra, pokračujícím zvlášť závažným zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaného formou spolupachatelství, kdy ji bylo prokázáno, že umožnila uskutečnění odčerpání 94 tisíc litrů nafty za více jak 2.5 milionu korun, byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání tří let s podmínečným odkladem na čtyři roky.

Policisté však ve své práci nepolevili a v těchto dnech podali návrh na obžalobu, který Krajský státní zástupce akceptoval, již pravomocně odsouzené ženy za pokračující trestnou činnost. Ženě policisté kladou za vinu, že umožnila soukromým osobám na čerpací stanici pomocí čipů v majetku výrobního podniku na Náchodsku uskutečnění bezmála 500 neoprávněných odběrů nafty představující skoro 140 tisíc litrů nafty za bezmála 3,8 milionu korun, přičemž finanční prostředky za odebranou naftu vyinkasovala a ponechala si pro vlastní potřebu.  Zároveň se měla dopustit uzavření krátkodobé podnikatelské zápůjčky a úvěrů, kde měla uvádět nepravdivé údaje a uvést tak společnosti v omyl, jelikož věděla, že nebude schopna své závazky splácet. Celková výše způsobené škody se vyšplhala na bezmála 6.3 milionu korun. Celkové množství neoprávněně odčerpané nafty činí bezmála 234.000 litrů.

Nyní tak ženě hrozí  za pokračující zločin zpronevěra, pokračující zvlášť závažný zločin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaného formou spolupachatelství, podvodu a úvěrového podvodu, v případě prokázání viny  trest odnětí svobody v délce  od 5 do 10 let.

zdroj: pčrNepřehlédněte