Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. Dívejte se, co kupujete

30.12.2017
Bohumil Brejžek
Další fotky

Příchod nového roku je často spojován s používáním zábavní pyrotechniky, jejíž nákup by měl proběhnout v obchodech k tomu určených. Při manipulaci s ní je zvýšená opatrnost na místě. V důsledku nerespektování základních pravidel každoročně dochází k řadě vážných zranění. Jedná se o pyrotechnické výrobky, které se vyznačují prudkou chemickou reakcí, kdy dochází ve velmi krátkém čase k uvolnění velkého objemu energie.

FOTO: Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky.

Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Prskavka, holka, dívka, solava, pixabayPoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 4Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - petardy, pyrotechnika, ohňostroy_pxherePoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - pyrotechnika, prskavky, rachejtle, ohňostrojPoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika, ohňostroj_pixabay
Další fotky
Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 1Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 4Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Freedom Fest 2013

Zajímejte se o kategorii pyrotechniky

Zábavní pyrotechnika se dělí do několika kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je nejméně nebezpečná a je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, u této pyrotechniky hrozí malé nebezpečí (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III mohou zakoupit lidé starší 21 let, jedná se o středně nebezpečnou pyrotechniku (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie jsou určeny pouze pro osoby se speciálním oprávněním. Při nákupu zábavní pyrotechniky je důležité sledovat, zda jsou výrobky opatřeny značkou státní zkušebny, mají návod v českém jazyce a je vyznačen datum spotřeby.

Prahu po Silvestru uklidí stovka lidí i desítky strojů během pár hodin. Nový sníh by vše pozdržel

Dodržujte základy bezpečnosti

Pyrotechniku je nutno používat na bezpečném místě, dodržovat základní zásady požární bezpečnosti a dávat pozor na zúčastněné osoby. Nadměrné požívání alkoholu velmi snižuje naši obezřetnost. Sebemenší chybička může mít při jejím používání katastrofální následky. Krásné okamžiky se pak mohou změnit během sekundy v bolest nebo dokonce životní tragédii.

Pyrotechnika domácím mazlíčkům neprospívá

Odjet na Silvestra z města před ohňostroji a petardami či schovat domácí zvířata do tišších místností bytů radí jejich majitelům ochránci přírody. Rachot, výbuchy a blesky jsou přitom ve městech slyšet už od vánočních svátků a nejen psi a kočky je těžko snášejí. Trpí i divoká a hospodářská zvířata, která při výbuších petard zděšeně utíkají a odlétají. Zejména v noční tmě však jejich vyplašení může dopadnout tragicky. Majitelé by proto měli být v kritické chvíli se zvířetem a svou přítomností ho uklidnit. Lze také podat přírodní prostředky či léky na zklidnění. Zvířata mají jemnější sluch než lidé, některá reagují na hluk až hystericky. Flegmatičtější psi a kočky zalezou třeba pod postel, jsou ale i tací, kterým zvědavost nedá a barevná světla za okny pozorují.

Reakcí na stres může být i agrese, zvířata se brání ohrožení. Uklidní je, když je pán či paní vezmou do náruče. Některá zvířata se dají zabavit hrou a rozptýlit. V každém případě nesmí zůstat vyděšené zvíře samo. Nacvičit zvíře, aby se petard a ohňostrojů nebálo, je podle veterinářů sice možné, většinou je to ale spojeno s celkovým výcvikem.

FOTO: Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky.

Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Prskavka, holka, dívka, solava, pixabayPoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 4Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - petardy, pyrotechnika, ohňostroy_pxherePoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - pyrotechnika, prskavky, rachejtle, ohňostrojPoužití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika, ohňostroj_pixabay
Další fotky
Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 1Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Pyrotechnika 4Použití zábavní pyrotechniky může mít katastrofální následky. - Freedom Fest 2013


Nepřehlédněte