• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Povinná školka – co se mění pro rodiče a děti?

  10.10.2017
  Zuzana Půrová

  Stovky prvňáčků nastoupily do základních a mateřských škol v Praze 6. O prázdninách na řadě míst došlo k nejrůznějším opravám, a tak na děti čekaly třeba vylepšené učebny. Velké změny ale přinesl započatý školní rok pro rodiče, a to zejména dětí, které do první třídy nastoupí příští rok.

  Článek vychází také v časopise Vaše 6

  Zatímco rodičů školáků se v letošním školním roce žádná zásadní novinka netýká, jinak jsou na tom rodiče dětí, které docházejí do posledního ročníku mateřinky. Novela školského zákona totiž zavedla povinný poslední rok mateřské školky. Týká se to dětí, které do 31. srpna dosáhly věku pěti let. Nepřihlášení dítěte do školky je považováno za přestupek a rodičům může být udělena pokuta. Povinné předškolní vzdělávání v posledním roce mateřinky má své podmínky, musí jít o pravidelnou denní docházku, a to po dobu čtyř souvislých hodin denně.

  Pro rodiče se mění zejména to, že už nemohou dítě „nechat doma“ bez omluvy. Novela školského zákona jednoznačně mateřským školám nenařizuje, jak má být nepřítomnost předškoláků omluvena, mluví se v ní jen o tom, že „podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání stanoví školní řád.“

  Ředitel konkrétní mateřinky je tedy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, způsoby omlouvání jsou však na každé jednotlivé mateřince, respektive jejím školním řádu.

  Školky budou chtít omluvenky

  Rodiče tak ve školním řádu najdou informaci o tom, jak rychle mají rodiče nepřítomnost dítěte omluvit a zda tak musejí učinit písemně textovou zprávou, telefonicky nebo jinou formou.

  A snadné to už nebudou mít rodiče, kteří mají ve školce předškoláka, ani s uvolňováním dítěte z výuky. Zatímco dříve bylo v podstatě jedno, zda dítě do školky přišlo nebo odjelo třeba na týden k babičce, teď opět záleží na školním řádu konkrétní školky. Ten stanovuje podmínky pro uvolňování dětí. Školky tak mohou po rodičích chtít zdůvodnění plánované absence i její rozsah.

  Novinkou je i to, že u dítěte, které začalo docházet do posledního povinného ročníku mateřinky a do té doby do školy nechodilo, nemusejí rodiče školce dokládat, zda bylo dítě očkováno.

  Rodiče mohou využít možnosti vzdělávat předškoláka doma, stejně jako je tomu v případě dětí školou povinných, musejí však počítat s tím, že mají povinnost zajistit ověření úrovně znalostí svého potomka ve školce.

  Pokud rodiče do posledního ročníku mateřinky dítě nepřihlásí nebo do něj potomek nedochází či nemá omluvené absence, hrozí jim za přestupek nejen pokuta, a to až do výše 5 000 korun, ale také potíže s úřady. Prvním krokem je, že školka osloví rodiče s žádostí o vysvětlení, proč povinná předškolní docházka neprobíhá tak, jak má, do věci se ale může vložit i orgán sociálně-právní ochrany dětí. Škola má totiž povinnost hlásit svému zřizovateli, tedy městskému úřadu, že dochází k zanedbávání povinné školní docházky.

   

  Kdy budou prázdniny

  Podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 26. října a pátek 27. října.

  Vánoční prázdniny začnou v sobotu 23. prosince a skončí v úterý 2. ledna.

  Pololetní prázdniny připadají na pátek 2. února.

  Jarní prázdniny budou mít děti ze škol v Praze 6 od 12. do 18. února.

   


  Témata:

  Nepřehlédněte