Praha 10 podpořila opravu práčské kapličky a obnovu kostelních lavic v Gočárově kostele

8.10.2020
Fefík

Dotaci více než 77 000 korun získal projekt na obnovu výklenkové kapličky se sochou sv. Jana Nepomuckého v Záběhlicích, přesněji v Práči.

Především dojde k opravě samotné kapličky, nahrazení asfaltového povrchu v jejím okolí vhodnějším materiálem a k restaurování světcovy sochy z roku 1888 od Ignáce Karla Platzera (1858 – 1895).

Kaplička se nachází na severní straně Práčské ulici vedle staré sýpky.

Částkou 170 000 korun bylo podpořeno také restaurování lavic kostela sv. Václava ve Vršovicích (Josef Gočár, 1930). Obnovy se dočká celkem 64 lavic, které nyní nesou různé stopy poškození.

Žádosti o dotaci od městské části až do výše třiceti procent skutečných nákladů mohli podávat vlastníci a spoluvlastníci objektů do konce ledna. Projekty pak posoudila památková komise a následně je schválila rada Prahy 10 a zastupitelstvo.

Vršovický kostel svatého Václava slaví devadesátinyNepřehlédněte