Praha 12: NE demolici obchodního centra Sázava trvá! Neznáme záměry stavebníka!

24.10.2020
Fefík

Rada se odvolala k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy proti rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 12, který letos v srpnu rozhodl o povolení k demolici.

Rada i zastupitelstvo modřanské radnice už v minulosti několikrát řešila situaci kolem obchodního centra Sázava, situovaného mezi ulicemi Rilská, Angelovova a  Poljanovova, na němž by měl vyrůst nový bytový dům.

Zastupitelstvo v roce 2018 stanovilo požadavky a podmínky, za kterých je možné souhlasit se stavbami, které souvisejí s novou výstavbou nebo rekonstrukcí stávající stavby. Jedna z podmínek je, že navrhovaná stavba bude mít maximálně dvě podlaží, další požaduje zachovat dosavadní plochu supermarketu a ostatních komerčních prostor i v budoucnu.

Drony létají nad mokřadem v Cholupicích. Špehují žáby?

„Odvolání obsahuje více než deset konkrétních odvolacích důvodů. Kromě omezení života zdejších obyvatel v  průběhu vlastní demolice, jako je hluk, prašnost, omezené parkování, považujeme za největší problém to, že pokud dojde k  demolici obchodního centra Sázava, zruší se jediná občanská vybavenost v této části Modřan.

Navíc stále neznáme informace o dalších záměrech investora v tomto prostoru, proto nemůžeme souhlasit s demolicí obchodního centra Sázava,“ vysvětlila místostarostka Eva Tylová v Novinách Prahy 12.

Restaurace Sázava
Restaurace Sázava
(Piráti Praha 12)

f.Nepřehlédněte