• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Pražská energetika zprovoznila transformovnu Slivenec, posiluje tak distribuční soustavu na jihozápadě metropole

  26.9.2023
  Simona Knotková

  Pražská energetika dnes, v úterý 26. září, slavnostně uvedla do provozu novou transformovnu své dceřiné společnosti PREdistribuce v pražském Slivenci.

  Transformovna mění velmi vysoké napětí 110 kV na vysoké 22 kV. Tato nová stavba výrazným způsobem posiluje elektrickou distribuční soustavu v rozvíjející se jihozápadní části metropole. Transformovna bude v budoucnu zásobovat elektrickou energií mimo jiné i nové rezidenční a komerční projekty, které mají vzniknout v oblasti Slivence, Holyně, Lochkova, ale i Barrandova, Velké Chuchle nebo Radotína.

  „Z pohledu energetické bezpečnosti a s ohledem na budoucí rozvoj vnějších částí hlavního města byla výstavba transformovny Slivenec nezbytná. Přípravné práce k projektu jsme zahájili už v roce 2011, kdy jsme získali studii proveditelnosti, a o rok později byl vedením společnosti schválen investiční záměr na její výstavbu. I s ohledem na délku stavebních řízení a celého složitého procesu výstavby takto specifických zařízení je potřeba plánovat na roky dopředu a brát v potaz i předpokládaný budoucí rozvoj jednotlivých lokalit,“ říká Milan Hampl, předseda představenstva společnosti PREdistribuce, která celý projekt výstavby řídila.

  Realizace samotné stavby začala v druhé polovině roku 2020 pod dohledem investora, společnosti PREdistribuce a trvala do března 2023, kdy byl provoz transformovny spuštěn ve zkušebním režimu. Generálním dodavatelem stavby byla francouzská společnost Engie Services (dnes pod názvem EQUANS Services) a na dodání technologie se podílely přední energetické společnosti jako GE Grid, Schneider-Electric, ETD, ABB (dnes Hitachi Energy Czech Republic) a další. Objekt splňuje všechny současné požadavky na ekologické stavby, budova společných provozů je zapuštěna do terénu tak, aby bylo minimalizováno narušení krajinného rázu a její bio střecha s extenzivní bezúdržbovou zelení se po realizaci plánovaných budoucích projektů v okolí dobře včlení do zástavby. Celkové náklady na výstavbu transformovny Slivenec se blíží 250 milionům korun.

  Transformovna je umístěna v dosud nezastavěné oblasti mezi městskými částmi Praha – Lochkov a Velká Chuchle, z pohledu PREdistribuce mezi dvěma klíčovými uzlovými transformovnami Řeporyje a Chodov. Díky tomu ji bude možné využít jako rozpojovací prvek při různé konfiguraci sítí 110 kV. Jejím zprovozněním dojde k odlehčení stávajícího zatížení okolních transformoven 110/22 kV v Jinonicích, na Smíchově, Zličíně, Zbraslavi, ale i v oblasti Barrandova.

  Vyvedení výkonu 22 kV po kabelech přispěje k dalšímu zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny v celé jihozápadní části Prahy. Současně bude zajištěno pokrytí nových požadavků na příkon elektrické energie od investorů rezidenční i komerční výstavby dotčených částí hlavního města Prahy. Investoři mají v lokalitě připravenou celou řadu developerských projektů, jejichž připojování do distribuční sítě 22 kV by bez podpory z nadřazené sítě 110 kV bylo velmi složité.

  Zdroj: Tisková zpráva  Nepřehlédněte