Pražský kostel získal cenné uznání od papeže

9.8.2022
Redakce

Pražský kostel svaté Ludmily na Vinohradech získal titul bazilica minor, tedy menší bazilika. Informoval o tom tamní farář Jakub Karel Berka. Čestný titul basilica minor propůjčuje významným kostelům papež. Berka uvedl, že se ještě čeká, až papežovo rozhodnutí přijde v písemné podobě. Propůjčení titulu basilica minor má vyzdvihnout význam tohoto kostela pro okolí.

Zejména se takto označují poutní kostely, pozná se pak podle papežského znaku umístěném na kostele. Kostelů nesoucích titul bazilica minor jsou stovky, nejvíce jich je v Itálii. Vyšší titul má bazilica maior, je vyhrazen šesti nejvýše postaveným římskokatolickým kostelům.

„Pokud se podaří, aby kostel svaté Ludmily byl povýšen na basiliku minor, byla by to jediná svatoludmilská svatyně na světě a pátá bazilika v Praze,“ uvedl Berka. Dosud jim jsou baziliky svatého Jakuba Staršího na Starém Městě, Nanebevzetí Panny Marie na Strahově 1, svaté Markéty v Břevnově a bazilika svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.

Kostel svaté Ludmily na náměstí Míru je jednou z dominant Vinohrad, je postaven z režných cihel a s břidlicovou střechou ve stylu severoněmecké cihlové gotiky. Jeho tvůrcem je architekt Josef Mocker (1835 až 1899). Trojlodní prostor je doplněn příčnou lodí, což vytváří v půdorysu tvar kříže, na něj navazuje presbytář. Při pohledu zvenčí to vytváří dojem gotické katedrály s věncem chórových kaplí.

Zdroj: ČTK, skNepřehlédněte