• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Přemnožení divočáci stále trápí Mníšek

  5.12.2022
  Táňa Pikartová

  Divoká prasata se už nechovají jako divoká, zdomácněla v ulicích i v zahradách. Jejich výlety do centra města nejsou už spíš samozřejmostí než výjimkou.

  Za přesunem divokých prasat z jejich přirozeného prostředí do klidnějších částí, a bohužel v některých případech do centra města, může enormní tlak turistů v lesích, ať už jsou to houbaři, cyklisté nebo čtyřkolkáři. Za přemnožení divočáků v intravilánu města mohou pak častokrát majitelé pozemků, kteří je neudržují, nestarají se o ně a nechají je ležet ladem, nelikvidují náletové dřeviny, čímž poskytují černé zvěři přirozený úkryt.

  Honební společenstvo Kytín
  Od letošního podzimu se myslivci z Honebního společenstva Kytín zaměřují na intenzivní lov v rámci mníšeckého katastru a za dva měsíce ulovili již devatenáct kusů černé zvěře. Jsou zde umístěna tři myslivecká zařízení, tedy mobilní posedy, určené k individuálnímu odlovu v noci a dvě odchytové klece, do níž se zatím lapil pouze jediný divočák.
  „Odlovem černé zvěře se zabývá osmnáct našich členů. Věnují se tomu ve svém volném čase, každý z nich má svoje občanské povolání,“ říká hospodář Honebního společenstva Kytín Josef Slepička a dodává: „K této časově náročné agendě patří také denní kontrola odchytových klecí.“
  Myslivci přidali i lovecké akce s taktikou vytlačování černé zvěře, jejíž cílem je divočáky ze zanedbaných honebních pozemků po okrajích města vyhnat zpět a natrvalo do lesa. Opakované akce ukázaly, že zvolená taktika je nejspíš správná.

  Myslivci však nemohou kamkoliv
  Kytínští myslivci například mohou vstupovat na pozemky se zbraní a případně s loveckým psem za účelem lovu pouze na honebních pozemcích, jejichž status vymezuje zákon. Na nehonebních pozemcích však nesmí bez udělené úřední výjimky žádným způsobem lovit.
  Nehonební pozemky jsou například obydlené oblasti, kde se normálně běžně pohybují spíš lidé, než černá zvěř. Použití kulové nebo brokové zbraně s jednotným nábojem je v takových lokalitách velmi problematické s ohledem na bezpečnost. Lovecké zbraně jsou totiž konstruovány tak, aby usmrtily na velkou vzdálenost třeba i stokilového divočáka.
  V Mníšku se jedná o zanedbanou zahradu například nad Městským kulturním střediskem V Lipkách, kde si našlo úkryt až patnáct divočáků, kteří po nocích podnikají výlety do centra Mníšku.
  Další preventivní vytlačování černé zvěře v lokalitě Za Rybníky se uskuteční 17. prosince ráno od 7 do 9 hodin. Akce budou pokračovat i po novém roce.  Nepřehlédněte