První přehmat středočeské hejtmanky Peckové. Obchází zákon o krajích?

19.1.2021
Jan Štoll

K poslednímu dni roku 2020 skončil dosavadní šéf krajského úřadu Jiří Holub, toho proslavila hlavně kauza statisícových odměn vybraným úředníkům. Na jeho místo je vyhlášeno výběrové řízení. Než bude výběr nového ředitele dokončen, zastupuje jej Vítězslav Kaliba.

Problém je, že Kaliba je stále zastupitelem a starostou v obci Bašť , okres Praha-východ, zvolený za STAN stejně jako nová hejtmanka. „Vítězslav Kaliba je od 1. 1. 2021 pověřený výkonem činností ředitele krajského úřadu,“ uvedla za krajský úřad Helena Frintová. Jenže podle odborníků je tento krok z právního hlediska více než problematický.

Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková (STAN). Místo Jermanové se omluvila záchranářce Brožové

„Pověření výkonem činností ředitele krajského úřadu“ je nejen obcházení zákona, ale je třeba zdůraznit, že tento pojem zákon nezná,“ uvedl JUDr. Miroslav Duda, LL.M. bývalý poradce několika ministrů vlády ČR a dlouholetý místopředseda majetkové komise Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle Zákona o krajích ředitel nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva územního samosprávného celku, což je i obec Bašť.

„Pokud volební zákon jednoznačně vylučuje možnost souběžného výkonu funkce člena zastupitelstva s výkonem určité funkce, pak zákonodárce jasně vymezil mantinely, v kterých je možno se pohybovat,“ dodává JUDr. Miroslav Duda. Kraj pověření vysvětluje dočasností.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu. Zámecká alej v Hořovicích je nejkrásnější ve Středočeském kraji

„Zástup za ředitele krajského úřadu je krátkodobý. Pověření končí dnem jmenování nového ředitele či nové ředitelky,“ dodává Frintová. Krajský úřad vedený hejtmankou Peckovou ze STAN si je právního problému vědom, nepovažuje ho však za tak závažný. Konflikt se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, se pak prý krajského úřadu navíc netýká.

„O Vámi tvrzené skutečnosti víme, a je nám známo, že záležitost bude řešena na jednání zastupitelstva příslušné obce. K souladu se zákony musí dojít nejpozději do tří měsíců ode dne pověření,“ popisuje Frintová.

Krajský úřad nevidí problém ani v rozhodnutích, která Kaliba v této situaci udělá. „Platnost dokumentů podepisovaných panem Kalibou není výše uvedeným nijak dotčena,“ dodává Frintová. Právní názor nezávislého odborníka ale tak jednoznačný není.

Petra Pecková: Kraj potřebuje změnu

„Do budoucna nejsou vyloučeny pracovněprávní a jiné spory, které bude rozhodovat soud a případné škody půjdou k tíži toho, kdo stav zavinil,“ objasňuje JUDr. Duda.

Ředitele krajského úřadu do funkce jmenuje hejtmanka.

 

Personální změny

  • K 31. 12.2020 skončila ve funkci vedoucí odboru Kanceláře hejtmanky Hana Mastrini.
  • 15. ledna nastoupila na pozici vedoucí tiskového oddělení Martina Kemrová.
  • K 1. 12. 2020 nastoupil na pozici zástupce ředitele pro sekci řízení úřadu a samosprávy  Vítězslav Kaliba.
  • K 1.  1. 2021 nastoupil na pozici zástupce ředitele pro sekci veřejných služeb, bezpečnosti a majetku Jindřich Schenk.
  • Vedení Středočeského inovačního centra se ujal od 1. ledna 2021 Pavel Jovanovič.
  • Ředitelem IDSK je od 1. 6. 2020 pověřen Tomáš Duroň.
  • Výběrové řízení na obsazení ředitele Krajské správy a údržby silnic není ukončeno.


Nepřehlédněte