Radnice Prahy 10 přešvihla rozpočet na rekonstrukci, může přijít o půlmiliardovou půjčku 

19.5.2021
Jan Štoll

„V současné době probíhá proces předávání dokumentace ze strany společnosti Casua. Praha 10 ji pečlivě kontroluje, a to jak interně, tak prostřednictvím externího dodavatele společnosti SUNCAD. Až po předání dokumentace bude znám finální rozpočet,“ popisuje diplomaticky náklady na rekonstrukci úřadu městské části mluvčí Jan Hamrník.

Konkrétnější je důvodová zpráva pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10. „Dne 26. 03. 2021 předala společnost Casua upravený kontrolní rozpočet, kdy částka za rekonstrukci činí po aktualizaci 1 102 864 586 Kč s DPH,“ uvádí zpráva.

Cena rekonstrukce přes 1,1 miliardy korun ovšem podmínky již schválené magistrátní půjčky jasně překračuje. „Tato smlouva je neplatná, pokud položkový rozpočet akce, jak je v žádosti definovaná, přesáhne 915 milionů korun plus maximálně 15 procent z té základní ceny. Strop je tedy zaokrouhleně 1053 milionů korun,“ vysvětlil opoziční zastupitel z Prahy 10 Tomáš Pek (TOP 09).

Praha 10 tedy bude muset patnáctiprocentní rezervu udržet. „Je závazná pro kompletní položkový rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci budovy, který bude městská část předkládat současně s žádostí o uvolnění první části návratné finanční výpomoci,“ říká náměstek primátora Prahy Pavel Vyhnánek (Praha sobě).

Překročení rezervy by tak znamenalo, že hlavní město peníze nedá. „V takovém případě by došlo k zániku samotné smlouvy a následný postup by byl předmětem další diskuze,“ dodává náměstek Vyhnánek s tím, že by ale byli ochotni hledat řešení.

Úředníci Prahy 10 jsou s tím srozuměni. „V případě, že návrh rozpočtu nebude po převzetí MČ Praha 10 splňovat podmínku uvedenou ve veřejnoprávní smlouvě, tak nelze počítat s návratnou finanční výpomocí,“ uvedl vedoucí odboru hospodářské správy Tomáš Urbánek v odpovědi podané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Rekonstrukce radnice Prahy 10. Zdroj: Casua

Cena rekonstrukce poroste

„Nejhorší, co se může stát, bude ostuda, kdy budou muset žádat o revokaci a změnu usnesení a smlouvy z důvodu, že nedokázali stavební zakázku uřídit. Nyní se ukazuje, že to možná podcenili a bude to nutné,“ říká opoziční zastupitel Prahy Ondřej Prokop (ANO).

I v případě, že se městské části podaří stlačit náklady na rekonstrukci radnice k 1,05 miliardovému stropu, výslednou cenu mohou ještě výrazně navýšit vícepráce. „Standardní zákonný limit pro vícepráce je totiž 30 procent,“ dodává zastupitel Prokop. Problém s půjčkou by v případě víceprací neviděla ani Praha. „Vícepráce tak nemusí být z povahy věci v této částce zahrnuty,“ dodává náměstek Vyhnánek.

„Z mé zkušenosti se může u rekonstrukce takto staré a složité budovy objevit i přes kvalitní projektovou přípravu mnoho neočekávaných potíží, a to nemluvím o tom, že v průběhu času může být tlak na různé menší či větší změny v zadání, které se také promítají do víceprací,“ dodává Prokop.

A první trhliny přípravy projektu se už objevují. Za navyšováním ceny rekonstrukce stojí podle důvodové zprávy i špatný stav budovy radnice. „Nutnou úpravou samotného projektu – v průběhu projektování, a tedy detailního zkoumání současného stavu budovy – na ní zhotovitel objevil skryté vady. Nejzásadnější zjištění se týkalo přilehlých teras, které jsou v natolik špatném stavu, že je nutné jejich úplné zbourání a nahrazení novými,“ píše se ve zprávě pro zastupitele Prahy 10.

Vážné poškození teras i podzemní části budovy radnice už ale popsala v roce 2017 zadávací studie rekonstrukce vypracovaná společností SUNCAD. Připomeňme, že tatáž společnost dnes pomáhá radnici s kontrolou projektové dokumentace.

„Některé panely jsou již výrazně poškozeny. V minulých letech došlo u těch nejvíce poškozených k opravě krycí vrstvy. Ovšem některé opravené panely dnes opět vykazují poškození. Nejvíce jsou poškozeny panely, které jsou vystavovány přímo, tedy ty, které tvoří terasy. U těchto panelů by vzhledem k jejich poškození byla bezpečnější jejich výměna,“ popisuje čtyři roky stará studie. „Průsak vody do panelů způsobuje, že se poškozuje výztuž panelů (rezaví a zvětšuje svůj objem) a to má za následek poškození a dokonce ztrátu krycí vrstvy výztuže na spodní straně panelu. Tato výztuž je ze statického hlediska nejpodstatnější. Její poškození je tedy nežádoucí a může zapříčinit i kolaps panelu,“ pokračuje studie.

Rekonstrukce radnice Prahy 10. Zdroj: Casua

Nejedná se tedy o nic, co by vedení Prahy 10 nevědělo už při přípravě projektu. „Výměna těchto nosných prvků je součástí projektové dokumentace, která se nyní zpracovává,“ uvedl ke studii v září 2020 mluvčí Hamrník. Problém se navíc netýká jen teras, ale i podzemního podlaží budovy.

Schovaná starostka

Jak v současné době vnímá projekt starostka Renata Chmelová, není možné zjistit, odpovídá za ní totiž jen mluvčí Hamrník. „Jen ještě upozorňuji, že rekonstrukci radnice má z vedení radnice přímo v gesci pan místostarosta Martin Sekal,“ uvedl. Před usednutím do křesla starostky Chmelová nešetřila kritikou předchozího vedení radnice, za klíčový problém Prahy 10 považovala neprůhledné hospodaření a malou informovanost občanů. Jako jasný příklad uvedla plán na stavbu nové radnice za miliardu.Nepřehlédněte