Rakovník chce rekonstruovat sportoviště. Žádá o dotace Národní sportovní agenturu. Zatím marně

4.12.2021
Táňa Pikartová

Jedna ze žádostí se týká stavební úpravy šaten a sociálního zařízení na rakovnickém zimním stadionu a ve druhé jde o projekt na rekonstrukce a modernizace areálu sportvního klubu Rakovník.

V roce 2019 oddělení rozvoje města a investic poprvé neuspělo se žádostí o dotaci pro zimní stadion vzhledem k tomu, že tehdy výzva o dotaci z MŠMT, určovala, že žádost může podat pouze sportovní klub. Mésto proto žádost podat nemohlo.

„Náš projekt má nyní podle rozpočtu projektanta požadované náklady ve výši 11,9 milionů a v souladu s pokyny vedení města bylo v roce 2020 připraveno oddělení uznatelných a neuznatelných nákladů rozpočtu tak, aby bylo v případě vhodného dotačního titulu možné zažádat o dotaci. V letošním roce jsme podaly pro zimní stadion dvě žádosti o dotaci, přičemž první nebyla podpořena a druhé kolo žádostí z programu Národní sportovní agentury nebylo dosud vyhodnoceno,“ vysvětluje Kateřina Hradilová, tisková mluvčí Městského úřadu Rakovník.

Studii rekonstrukce tribuny sportovního klubu a pozemního hokeje zpracoval už v roce 2004 Ing. arch. Karel Zuska, ale vzhledem k tomu, že město nemělo na realizaci projektu dost finančních prostředků, nebyl záměr dále rozpracováván. Areál je sice průběžně opravován, ale je zřejmé, že potřebuje zcela zásadní proměnu. Nevyhovující jsou především šatny pro pozemní hokejisty a tribuna, která je v havarijním stavu, stejné tak i její zázemí.

Podle studie rekonstrukce celého areálu bude západní fotbalová tribuna po demontáži nahrazena dominantní stavbou, v jejímž přízemí budou šatny pro hokejisty i fotbalisty. „Prostory pro fotbal jsou navrženy tak, aby odpovídaly klasifikaci fotbalového stadionu pro 3. nejvyšší fotbalovou soutěž. Hokejisté budou mít prostory s přímou vazbou na část klubového wellness s prostorem pro masáže, saunou a whirpoolem.

Oba sporty budou mít k dispozici klubovnu. Celé přízemí je základem pro prostor divácké tribuny. Navrhované kapacity jsou dvě stě čtyři diváci pro fotbal a sto šedesát diváků pro pozemní hokej,“ doplňuje tisková mluvčí a dodává: „Významnou změnou je vymezení části za plotem. Vzhledem k velmi cenné poloze na hlavní pěší a cyklistické trase podél potoka doporučuje studie přičlenění severní menší části areálu k hlavní linii podél potoka. Mohly by tak vzniknout další prostory přístupné bez omezení pro aktivity typu slackline, workout, parkour, bouldering.“

Podle aktualizovaného rozpočtu projektanta z letošního roku jsou předpokládané náklady ve výši 150 milionů korun, což bez dotace samo město nezvládne. Proto podalo  už v srpnu žádost o dotaci v programu Národní sportovní agenturyNepřehlédněte