Řeč peněz Lukáše Kovandy: Jak Čechům zlevnit elektřinu?

27.6.2022
Lukáš Kovanda

Úsporný energetický tarif, který připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu, je jen dalším dluhem. Neřeší podstatu drahých energií. Ceny energií přitom v EU zůstanou vysoké po několik let. Nelze po celou tu dobu maskovat drahou elektřinu a plyn na dluh budoucích generací, když už nyní vláda počítá až do roku 2025 se schodky státního rozpočtu kolem 300 miliard korun.

Jak ale tedy Čechům elektřinu zlevnit, a přitom se nezadlužit? Jednou z možností je, že by ČEZ omezil své investice a další projekty, přičemž díky takto vytvořeným úsporám a ovšem také díky právě vysokým cenám elektřiny by mohl vyplácet vskutku vysokou dividendu.

Pokud by například byla dvojnásobná v porovnání s tou, jakou stát navrhuje nyní, 48 korun na akcii, stát by získával třeba i opakovaně přes 50 miliard korun ročně. Těmito penězi by pak výhradně mohl financovat pomoc lidem a firmám s platbami účtů za energie. Mohla by být minimálně dvojnásobná v porovnání s tou, jako nabídne zmíněný úsporný tarif, který má stát vyjít maximálně na 25 miliard korun ročně.

Na burzu jen přebytek

Jenže stát zatím není s to vymoci si na podniku ČEZ vyšší dividendu. Tu, kterou ministerstvo financí navrhuje nyní, zmíněných 48 korun na akci, experty překvapila tím, že je citelně nižší, než mohla být. Někteří z expertů měli za to, že se dividenda může blížit až 60 korunám na akcii. Vláda zároveň odmítá, že by ČEZ mohl přes burzu a za burzovní cenu prodávat pouze takzvané přebytky elektřiny, kterou vyrobí. Jenže francouzský příklad ukazuje, že by řešení na takový způsob uskutečnitelné bylo. Jak v takovém případě postupovat?

Fialova vláda by měla využít svého nadcházejícího předsednictví EU a společně s potenciálními spojenci typu Polska prosadit pozastavení systému emisních povolenek EU. Ty představují nezanedbatelný náklad při výrobě elektřiny i pro společnosti typu ČEZ. Zdražující povolenky se pak promítají do vysokých cen burzovně prodávané elektřiny, od jejíž ceny se odvíjí cena elektřiny pro domácnosti.

Vyšponované povolenky

S povolenkami přitom ve velkém obchodují banky, fondy a finanční spekulanti, kteří v nich vidí něco na způsob akcie. Šponují jejich cenu, aniž by je fakticky potřebovali, neboť prakticky žádné emise nemají. Na rozdíl od podniků typu uhelných elektráren, oceláren nebo cementáren, pro něž byly povolenky určeny původně.

Pokud by se Fialově vládě nepodařilo prosadit pozastavení povolenek, může kompromisně vyjednat alespoň navýšení jejich obchodovaného objemu. Evropská komise může počet povolenek navýšit tahem pera, přitom by zásadnější navýšení počtu povolenek představovalo rovněž podstatný tlak na pokles jejich ceny, a tedy i na pokles nákladovosti výroby elektřiny.

Pevná cena

Současně by vláda měla využít svého 70procentního podílu v ČEZ. Po vzoru zmíněné Francie a s odvoláním na mimořádnou situaci války by pak určila, že třeba 40 procent jaderné elektřiny ČEZ se bude prodávat dodavatelům energií v ČR za pevnou cenu. Pokud by burzovní cena byla nad touto pevnou cenou, platila by pevná cena. Pokud by tržní cena klesla pod pevnou cenu, platila by tržní cena.

Pevná cena by byla určena třeba na průměru let 2015 až 2019. Ani tehdy se ČEZ nijak finančně nehroutil. Navíc by mu nyní vláda zajistila odnětí nebo snížení nákladu v podobě emisních povolenek. Zbytek – či „přebytek“ – elektřiny, ten, který by ČEZ neprodával za pevnou cenu, by prodával jako nyní za cenu tržní do světa. Růst cen elektřiny, který v důsledku pandemie, války a sankcí nastává, by podniku ČEZ kompenzoval ztrátu způsobenou nutností prodávat část elektřiny za pevnou cenu, jež je nižší než tržní.

Pokud by se navržený způsob uplatnil, cena elektřiny v ČR se významně sníží. Ziskovost ČEZ klesne, ale ne tak, aby to podnik jakkoli zásadněji hospodářsky ohrozilo. Inflační tlaky v české ekonomice zmírní, stejně jo riziko recese. Stát se nebude muset tolik zadlužovat. Takže nebude muset v budoucnu tolik zvedat daně za účelem splácení dluhu.

Autor je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a hlavní ekonom Trinity Bank.


Témata:

Nepřehlédněte