Rekonstrukce severní části Letenských sadů má být dokončena na jaře

24.1.2020
Fefík

Jedná se o obnovu asfaltových, mlatových a dlážděných parkových cest, doplnění fitness prvků, mobiliáře a obnovu veřejného osvětlení.
Rekonstrukce naváže na v minulých letech dokončenou realizaci bruslařského oválu.
Termín dokončení je jaro 2020.

Návrh obnovy řešeného prostoru spočívá v rekonstrukci povrchů parkových cest a v usměrnění některých stávajících komunikací. Nové cesty se proti původním liší především ve vedení tras tak, aby lépe navazovaly na sousední směry a vstupy.

Praha opravila zapomenutou technickou památku, část lanovky na Letnou

Co se týče zvoleného typu povrchu, je použit probarvený červenohnědý litý asfalt, mlat a kamenná žulová dlažba, čímž se naváže na okolní již zrealizované komunikace a bruslařský ovál.
V řešeném území jsou navrženy dva nové chodníky z kamenné žulové dlažby — jeden z nich spojuje bruslařský ovál se severní ulicí Milady Horákové, druhý pak ovál s ulicí Nad Štolou na západní straně.
I mobiliář a veřejné osvětlení jsou v rámci dodržení konceptu totožné s prvky z předchozích etap.

Obnova je nutná z důvodu zastaralého a nevyhovujícího stavu současných parkových cest, jejich nevhodného trasování a absence mobiliáře.
Projektantem rekonstrukce je karlínská společnost Šmídová Landscape Architects.

Dřív přísně utajovaný vnitroblok v Holešovicích. Praha 7 teď k němu získala přístupNepřehlédněte