Podzimní posvícení v Kutné Hoře a v Čáslavi

7.10.2021
Marie Macková

Mnozí z nás mají pojem posvícení spojení s dobrou pečení, koláčemi a s něčím dobrým na zapití. Někdy také s jarmarkem nebo trhem. Původně má posvícení základ ve slově posvěcení a míní se tím posvěcení kostela, kdy se po dostavbě chrámu koná obřad, jímž je prostor připraven ke slavení bohoslužeb. Je jasné, že data těchto událostí jsou velmi rozličná a dost často také neznámá. Vzhledem k této skutečnosti nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli. Avšak nemusí to platit vždy.

Chrám sv. Barbory

Právě tento nejznámější kutnohorský kostel slaví své výročí posvěcení již o týden dříve. Tedy druhou říjnovou neděli. V tomto chrámu bude sloužena slavnostní mše svatá v neděli 10. října 2021 v 9 hodin. Za zmínku stojí, že sbírka při této mši bude věnována na Zvony pro Barboru.

Kristýna Drahotová, vedoucí turistických služeb informovala o sbírce ve Zpravodaji farností Kutná Hora, Bykáň a Třebonín:

V sobotu 4. září proběhlo Slavnostní zahájení veřejné sbírky Zvony pro Barboru.
Zvony Ludvík a Michal visí spolu se zvonem Barbora v bývalé jezuitské koleji vedle chrámu svaté Barbory. Jsou však v havarijním stavu a od roku 2018 nezvoní; od téhož roku usilujeme o jejich opravu. Veřejnou sbírku považujeme za velmi dobrý způsob, jak do dění zapojit také veřejnost. Partnerem sbírky je Středočeský kraj a GASK. Na první zářijovou sobotu byl od 12 do 16 hodin nachystaný zajímavý program pro dospělé i děti. Poté, co utichly fanfáry z vyhlídky nad kaplí Božího těla a hlas zvonu Barbora z věže jezuitské koleje, zazněly proslovy P. Jana Uhlíře, Soni Krejčové z technické správy památek farnosti, za GASK promluvila Petra Bartušková.
Pro návštěvníky byla připravena dětská tvořivá dílnička, promítání filmu o zvonu Jakub Maria, jehož hlas je možné slyšet z věže farního kostela. K pohodovému poslechu hrál Brass Ansambl GB pod vedením Jaroslava Vokolka. Hlavním bodem programu byly komentované prohlídky zvonů ve věži jezuitské koleje, které vedli zvoníci.
Další příležitost, kdy bylo možné vidět zvony Michal a Ludvík před sejmutím, bylo během Dnů evropského dědictví, a to v neděli 12. září od 10 do 17 hodin. Návštěvníci mohli vystoupat do věže, zblízka si zvony prohlédnout, ale také se rozhlédnout do kraje. Na obou akcích nebylo vybíráno vstupné. Lidé mohli přispět do sbírky prostřednictvím připravených kasiček. Přispět bude také možné během slavnostní mše svaté u příležitosti výročí posvěcení chrámu svaté Barbory, která se uskuteční v neděli 10. října od 9:00. Přispět můžete také kdykoli libovolnou částkou na účet číslo 6008553379/0800.

Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

oslaví výročí svého posvěcení tradičně třetí říjnovou neděli, letos tedy 17. října mší sv. v 9 hodin. Tento farní kostel prožívá období náročné rekonstrukce, která se blíží do finále. Přesto se zde věřící mohou pravidelně setkávat.

Kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi

Významná dominanta města postavená v gotickém slohu slaví výročí svého posvěcení také v neděli 17. října slavnostní mší sv. v 9 hodin. Sloužit ji bude novokněz R.D. Václav Šustr.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Posvěcení tohoto kostela připadá na 27. října. Slavnost k výročí posvěcení se pak koná vždy v neděli po tomto datu. Letos tedy 31. října v 9.30 hodin.

Posvěcení kostela lze přirovnat narozeninám.  „Kostel je stavba, která nejen slouží k shromáždění věřících k společným modlitbám a obřadům, ale je zároveň sama o sobě zhmotněním víry a kultury své doby.“ Píše se kromě jiného na webových stránkách Římskokatolické farnosti Čáslav. Je tedy dobré si „narozeniny“ kostelů připomínat.Nepřehlédněte