Rudolfinum neboli Dům umělců či parlament navrhli čeští vlastenci. Pochopitelně studovaní ve Vídni

11.8.2018
Fefík
Další fotky

Rudolfinum je novorenesanční budova na náměstí Jana Palacha při pravém břehu řeky Vltavy. V její Dvořákově síni se pořádají významné koncerty, třeba v rámci Pražského jara. Budova Rudolfina patří České filharmonii, která zde má zároveň své hlavní sídlo.

Byla vystavěna v letech 1876 – 1881 a slavnostní otevření proběhlo 7. února 1885. Rudolfinum nechala postavit u příležitosti 50. výročí svého založení Česká spořitelna, která požádala následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Rudolfa (1858 – 1889), aby stavba byla pojmenována po něm. Bylo pro ni vybráno místo zvané Rejdiště.
Na stavbu budovy byla vypsána veřejná soutěž a následně byla výstavba svěřena architektům Josefu Zítkovi a Josefu Schulzovi.
Roku 1884 byla zřízena koncertní síň (dnes Dvořákova síň). V zadním traktu se nachází menší koncertní sály, Sukova síň a Kubelíkova síň a respirium.

Kde najdete hřbitov, který namísto smutku přináší pocity štěstí?

Po vzniku Československa byla budova označována jako Dům umělců. Budova byla několikrát upravována, v meziválečném období pro potřeby československého Národního shromáždění (autorem přestavby byl Rudolf Kříženecký). To zde zasedalo od roku 1919 do 1939. V roce 1920, 1927 a 1934 zde byl zvolen prezidentem Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk a v roce 1938 Emil Hácha.
V ose dnešní Dvořákovy síně stála pod varhany mramorová socha prezidenta Masaryka od Jana Štursy (1922), která je nyní umístěna v Rothmayerově sále před vchodem do Španělského sálu na Pražském hradě.
V poválečném období byla budova sídlem Hudební fakulty Akademie múzických umění a České filharmonie.
Dnes před vchodem do Rudolfina stojí socha Antonína Dvořáka (Josef Wagner, 1931, a Ján Wagner, 2000), která měla stát podle původní ideje na soklu ve středu náměstí.

Dva velikáni české architektury – Zítek a Schulz

Josef Zítek (1832 v pražském Karlíně – 1909 na Smíchově) studoval pražskou polytechniku a roku 1851 přešel na polytechniku a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Velký vliv na jeho tvorbu měl studijní pobyt v Itálii, kde poznal bohatost římských staveb, byl i ve Francii a Německu. První velkou zakázku, Zemskou galerii a muzeum ve Výmaru, realizoval v letech 1863–68. (Budova byla téměř zničena v roce 1945, rekonstrukcí prošla teprve v letech 1996–98, nyní je sídlem Neues Museum Weimar.)
V letech 1864 až 1904 působil jako profesor na Zemském polytechnickém ústavu v Praze. Věnoval se také restaurování historických staveb. Po požáru Národního divadla (1881) jeho tvůrčí činnost ustala a většinu času strávil na zámku Lčovice na Strakonicku, který si upravil podle svých potřeb. Je pochován v sousedních Malenicích.
Rok před skonem získal titul barona.

Boháči z luxusní rezidence La Crone zuří. Podvedl je developer BM Develop?

Josef Schulz (1840 na pražské Malé Straně – 1917 ve Špindlerově Mlýně) byl nejen architektem, ale i designérem a restaurátorem. Pocházel z významné a bohaté rodiny pražského obchodníka Jana Schulze, původem z obce Hrdlív na zlonickém panství. Vystudoval architekturu nejprve na polytechnice v Praze, odkud přešel roku 1861 na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde absolvoval roku 1865. Ještě před ukončením studia nastoupil na pražské technice na léta 1864–68 jako asistent Josefa Zítka. Od roku 1871 působil v Praze jako úspěšný samostatný architekt a majitel realit. Od roku 1874 učil v Praze v Odborné pokračovací škole pro zlatníky. Vytvořil četné návrhy šperků a galanterie. Dále navrhoval sklo pro pražského rafinéra a obchodníka V. Hoffmanna, kované mříže a nábytek pro své stavby.
Schulz projektoval budovy jako celek, nejen samotnou stavbu, ale i celou její výzdobu a vybavení interiérů včetně nábytku, svítidel, kování atp. Zdrojem inspirace mu byla především italská a česká renesance, romantismus a historismus.

Co se nám líbí na Praze? Celé město, jeho architektura a atmosféra, shodli se členové legendárních Smokie

V letech 1881–1883 rekonstruoval požárem zničenou Zítkovu stavbu Národního divadla v Praze.
Projektoval budovu Umělecko-průmyslového muzea v Praze (1898 – 1901) a Národního muzea (návrh 1883, stavba 1885 – 1891). Na monumentální sochařské a štukové výzdobě svých staveb rád spolupracoval se sochařem Bohuslavem Schnirchem (1845 na Malé Straně – 1901 v Praze).
Byl činný také při rekonstrukci více než desítky staveb, zejména v Praze. Navrhl například úpravu Sovových mlýnů na Kampě, obnovil sgrafita Schwarzenberského paláce na Hradčanech, zámky Hrubá Skála, Stránov či Vrchlabí, dále kostely v Uherském Hradišti, Horním Maršově a v Praze na Strahově. Navrhl rekonstrukce malostranských paláců – Valdštejnského a Buquoyského (francouzské velvyslanectví proti Lennonově zdi).
Roku 1900 bylo jeho dílo oceněno bronzovou medailí na Světové výstavě v Paříži.
Je pohřben v Praze na Vyšehradě.

FOTO: Rudolfinum neboli Dům uměleců

Rudolfinum neboli Dům uměleců - 1 P1260263Rudolfinum neboli Dům uměleců - 2 P1260290Rudolfinum neboli Dům uměleců - 3 P1260287Rudolfinum neboli Dům uměleců - Praha,  Rudolfinum , Dům umělcůRudolfinum neboli Dům uměleců - 5 rudolfinum (2)
Další fotky
Rudolfinum neboli Dům uměleců - 6 Josef_Zitek_1881_Mukarovsky avčrRudolfinum neboli Dům uměleců - 7 800px-Josef_Schulz wiRudolfinum neboli Dům uměleců - 0 čt


Nepřehlédněte